Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Programové vybavení pro kontrolu namáhání teploměrných jímek
Vedoucí:Jan Holub
Vypsáno jako:PTO
Popis:Předmětem projektu je kompletní návrh a realizace SW pro kontrolu namáhání teploměrových jímek dle zadání, dodaného formou tabulek, vzorců apod.
Vypsáno dne:09.02.2015
Max.number of students:4
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík