Podrobnosti studentského projektu

Seznam
Téma:Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži
Katedra:Katedra kybernetiky
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:PMI
Popis:Provést rešerši na Internetu. Na základě již provedených a vyhodnocených zátěžových testů navrhnout testy nové. Na základě již identifikovaných modelů operátora navrhnout nové modely.
Vypsáno dne:05.09.2011
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík