Detail of the student project

List
Topic:Modelování operátora při psychické a fyzické zátěži
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:PMI
Description:Provést rešerši na Internetu. Na základě již provedených a vyhodnocených zátěžových testů navrhnout testy nové. Na základě již identifikovaných modelů operátora navrhnout nové modely.
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík