Obhájené práce

Vyberte:       Řadit dle:
 
Dis Viktor Walter: Vizuální relativní lokalizace a stabilizace členů skupiny autonomních helikoptér (PDF) Saska Martin 2024 EI UIBIO
BP Martin Zderadička: Učení neznámých objektů s robotem ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2024 OI ZUI
BP Oleksii Afanasiev: Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru (PDF) Novák Daniel 2024 SIT
BP Fabián Bodnár: Frontend aplikace pro textové konzultace (PDF) Prokop Jindřich 2024 OI S
BP Marek Majsner: Posilované učení parametrizovaných akcí pro imitační učení (PDF) Štěpánová Karla 2024 KyR
DP Jan Škvrna: Detekce 3D objektů pro autonomní auta trénovaná pomocí 2D anotací (PDF) Neumann Lukáš 2024 KyR
BP Lukáš Bartůněk: Výběr reprezentativního souboru fotografií (PDF) Kybic Jan 2024 KyR
BP Jan Podlucký: Optimalizační metaheuristika pro robustní multiagentní plánování (PDF) Zahrádka David 2024 KyR
BP Vojtěch Synáček: Webová aplikace pro adiktologické poruchy (PDF) Novák Daniel 2024 BIO
DP Nela Petrželková: Detekce syntetických obrázků (PDF) Čech Jan 2024 OI CV
DP Yongpan Fu: Obrazy s vysokým rozlišením a destilace znalostí v hlubokém metrickém učení s transformátory vidění (PDF) Tolias Georgios 2024 OI
DP Pavel Linder: Detekce odchylek mimo distribuci hmotnostních spekter z plynového chromatografu (PDF) Špetlík Radim 2024 OI CV
DP Martin Fischer: Zarovnávání multimodálních příznaků (PDF) Petráček Pavel 2024 OI UI
DP Tomáš Dulava: Multitasking v symbolické regresi (PDF) Pošík Petr 2024 OI UI
DP Ondřej Stejskal: Zlepšení segmentace aterosklerotických plátů a odhad jejich klinicky relevantních parametrů (PDF) Kybic Jan 2024 OI UI
DP Martin Turyna: Buddy systém pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Michal Minařík: Řízení dronu metodou Model Predictive Path Integral za pomoci databáze manévrů (PDF) Vonásek Vojtěch 2024 KyR
DP Vít Říha: Continuous Integration webové terapeutické aplikace (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Tomáš Musil: Robustní vizuální navigace v extrémních prostředích inspirovaná hippokampem a entorhinálním kortexem (PDF) Petrlík Matěj 2024 KyR
DP Lucie Vajnerová: Robotizace operací s čelním/zadním oknem při finální montáži automobilu (PDF) Hlaváč Václav 2024 KyR
DP Lev Kisselyov: Realistická simulace modelu UAV v Unity pro učení řídicích strategií v OpenAI Gym (PDF) Petrlík Matěj 2024 OI SI
DP Patrik Jankuv: Zpracování dialogových dat z oblasti adiktologické poradenské praxe (PDF) Novák Daniel 2024 OI SI
DP Michaela Cihlářová: Multirobotická explorace týmem heterogenních UAV (PDF) Pritzl Václav 2024 KyR
DP Carmen-Anna Konicarová: Mnohorozměrné metody identifikace klinických epizod z aktigrafie u bipolární afektivní poruchy (PDF) Bakštein Eduard 2024 BIO ZS
Dis Vít Krátký: Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů v prostředí s překážkami (PDF) Štěpán Petr 2024 I
Dis Cheng Kang: Neuropočítačové metody pro detekci depresivní poruchy (PDF) Novák Daniel 2023
Dis Zdeněk Straka: Jak se naučit reprezentovat peripersoání prostor: Od mozku k robotům (PDF) Svoboda Tomáš 2023 EI UIBIO
BP Dominika Burešová: Algebraické a stavové vlastnosti kvantových logik (PDF) Pták Pavel 2023 OI ZUI
BP Daniil Grechany: Predikce selhání ložisek (PDF) Matas Jiří 2023 EECS
DP Miroslav Běloch: Robot se schopností jezdit po zdi (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 KyR KyR
DP Václav Veselý: Návrh a realizace všesměrového podvozku pro výukovou robotickou platformu (PDF) Pecka Martin 2023 KyR
BP Ondřej Mikoláš: Ovládání průmyslového robotu za pomoci systému pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
DP Martin Křížek: Odhadování počtu a hustoty objektů pro relativní lokalizaci v rojích bezpilotních letounů (PDF) Vrba Matouš 2023 OI UI
DP Jiří Moravčík: Anonymizátor tváří (PDF) Franc Vojtěch 2023 OI UI
BP Ondřej Franek: Měřící bójka a mechanismus pro její vyzvednutí bezpilotní helikoptérou (PDF) Šrámek Martin 2023 KyR
DP Vojtěch Poříz: Rekonstrukce 3D obrazu z Comptonovy kamery (PDF) Kybic Jan 2023 OI UI
DP Michal Hloušek: Detekce a sledování cíle pomocí gimbalové kamery na palubě UAV (PDF) Vrba Matouš 2023 OI UI
BP Adam Černý: Rozpoznání toxického obsahu v konverzačních systémech (PDF) Konrád Jakub 2023 OI ZUI
BP Omar Msalha: Srovnání mapovacích algoritmů pro jejich nasazení na robotech s nejistou pózou (PDF) Vrba Matouš 2023 OI ZUI
BP Vojtěch Tilhon: Multimodální detektor polohy a rychlosti vozidel v provozu (PDF) Pecka Martin 2023 OI ZUI
DP Tomáš Hromada: ROADEF Challenge 2022: Optimalizace nakládání flotily kamionů (PDF) Woller David 2023 OI UI
DP Michal Werner: Sensorická Fúze Zdrojů Ionizující Radiace Skupinou Bezpilotních Dronů (PDF) Báča Tomáš 2023 OI UI
BP Stanislav Lamoš: Pokročilé metody rozpoznávání sentimentu (PDF) Pichl Jan 2023 OI ZUI
BP Tomáš Verner: Prostředí pro vyhodnocování robotických experiment (PDF) Kulich Miroslav 2023 KyR
BP Matěj Vetchý: Kinematická kalibrace a optimalizace pohybu průmyslového robotu (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
BP Filip Gregor: Kalibrace polohy robotu v buňce (PDF) Smutný Vladimír 2023 KyR
DP Jan Hamet: Rozhraní rozšířené reality pro více zařízení (PDF) Leischner Vojtěch 2023 OI STYK
BP Alena Smutná: Zkoumání vizuální lokalizace založené na semi-generalizovaném odhadu pozice kamery (PDF) Kúkelová Zuzana 2023 KyR
BP Jan Vlk: Autonomní přejezd silnice mobilním robotem (PDF) Pecka Martin 2023 KyR
BP Azad Afandizada: Aktualizace servového řešení (PDF) Novák Daniel 2023 EECS
DP Klára Janoušková: Adaptace během testování pro úlohu segmentace (PDF) Matas Jiří 2023 OI CV
DP David Kraus: Vizuální predikce vlastností povrchu ve složitém off-road terénu (PDF) Čech Jan 2023 OI CV
BP Josef Capůrka: Semantická segmentace pro nalezení trati závodu autonomní studentské formule (PDF) Čech Jan 2023 OI ZUI
BP Dmytro Khursenko: Algoritmus pro průjezd prvním kolem závodu autonomní studentské formule (PDF) Čech Jan 2023 OI ZUI
DP David Kolečkář: Vizualizace a zpracování dat chronických pacientů (PDF) Novák Daniel 2023 OI B
BP David Čapek: Volumetrické mapování a plánování pro bezpilotní helikoptéru (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR
BP Vít Petřík: Fúze senzoru vzdálenosti na báze UWB se systémem vizuální relativní lokalizace (PDF) Walter Viktor 2023 KyR
BP Jakub Jirkal: Využití nástroje Unreal Engine pro simulaci helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 OI ZUI
BP Kamila Zeleňáková: Identifikace ohnisek radioaktivního záření pomocí autonomního dronu (PDF) Štibinger Petr 2023 OI ZUI
BP Daniel Malfatti: Paprsková simulace X-Ray optických systémů pro kosmické mise (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR
BP Daniel Maldonado: Systém pro dokování autonomních bezpilotních letounů za letu (PDF) Heřt Daniel 2023 EK
BP Tereza Zmeškalová: Detekce stromů pro lokalizaci UAV (PDF) Štěpán Petr 2023 OI ZUI
DP Maroš Pechník: Vyhodnocení chyb v závislosti na jejich prostorových pozicích v sémantické segmentaci (PDF) Vojíř Tomáš 2023 OI DV
BP Samuel Šúr: Detekce, klasifikace a hledání korespondencí kožních lézí (PDF) Kybic Jan 2023 KyR
BP David Bradshaw: Klasifikace zemědělských plodin z multi-spektrálních satelitních dat (PDF) Čech Jan 2023 KyR
BP Matěj Blažek: Hráč hry Logik učený z příkladů (PDF) Franc Vojtěch 2023 OI CGG
BP Ondřej Fiala: Převedení pohybů dítěte na humanoidní roboty (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP Karel Poncar: Posilované učení pro řízení letu roje bezpilotních vzdušných robotů (PDF) Pěnička Robert 2023 OI ZUI
BP Jan Ernée: Automatická detekce a doplňování děr v mračnech bodů pomocí autonomních bezpilotních helikoptér (PDF) Krátký Vít 2023 OI ZUI
BP Andrej Pajtaš: Vývoj systému k ovládání rojů bezpilotních helikoptér člověkem využívající virtuální realitu (PDF) Bonilla Licea Daniel 2023 OI ZUI
BP Vojtěch Vaněček: Perturbační detekce závislostí v black-box optimalizaci pseudo-boolovských funkcí (PDF) Pošík Petr 2023 OI ZUI
BP Noemi Vaculínová: Vyhodnocení přesnosti extrakce 3D pozice kojenců z RGB obrázků pomocí RGB-D kamer a systému sledování pohybu (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP Vít Knobloch: Učení vysokorychlostního letu autonomního vzdušného robotu v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 OI ZUI
BP Jan Macalík: Rekonstrukce 3D scény z monokulární kamery pro autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Petrlík Matěj 2023 KyR
BP Libor Dubský: Stabilizace autonomní bezpilotní helikoptéry pomocí dopplerových radarů (PDF) Heřt Daniel 2023 KyR
BP Michal Slouka: Reichenbachův princip společné příčiny (PDF) Navara Mirko 2023 OI ZUI
BP David Pažout: Evoluční algoritmy pro optimalizační problémy s permutativní reprezentací (PDF) Woller David 2023 OI ZUI
BP Jakub Sakař: Využití NeRF v rámci husté rekonstrukce (PDF) Polic Michal 2023 OI ZUI
BP Jan Hřebec: Nelineární prediktivní řízení autonomního vzdušného robotu v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
BP Kamila Houšková: Vztah trojúhelníkových norem a jejich generátorů (PDF) Navara Mirko 2023 OI ZUI
BP Aleš Kučera: Aktivní učení pro sémantickou segmentaci mračen bodů (PDF) Agishev Ruslan 2023 KyR
DP Jekatěrina Jaroslavceva: Nový algoritmus pro spojování 3D energetických depozitů založený na grafových neuronových sítích pro experiment CMS na velkém hadronovém urychlovači v CERNu (PDF) Chum Ondřej 2023 KyR
BP Michal Procházka: Ovládání humanoidního robota Tiago pomocí gest (PDF) Vavrečka Michal 2023 KyR
DP Michal Pliska: Plánování odchytové trajektorie pro bezpilotní letouny (PDF) Vrba Matouš 2023 KyR
DP Tomáš Tichý: Poziční řízení kvadkoptéry s visící zátěží pomocí hlubokého posilovaného učení (PDF) Azayev Teymur 2023 KyR
DP Kryštof Teissing: Přeplánování trajektorií bezkolizního letu bezpilotních vzdušných robotů (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
DP Jan Jirman: Navigace robotu pomocí sémantické segmentace (PDF) Svoboda Tomáš 2023 OI UI
DP Šimon Pokorný: Učení bez učitele pro odhad pohybu v mračnu 3D bodů (PDF) Vacek Patrik 2023 KyR
BP David Kovář: Plánování robotického pohybu naváděného pomocí demonstrace (PDF) Petrík Vladimír 2023 KyR
BP Tadeáš Zribko: Fúze radiačních a hloubkových měření pro bezpilotní helikoptéru (PDF) Štibinger Petr 2023 OI CGG
DP Tereza Uhrová: Detekce stromů nakažených kůrovcem pomocí autonomního bezpilotního letounu (PDF) Vrba Matouš 2023 KyR
DP Matej Novosad: Plánování cest s rozdílnou třídou homotopie v prostředí s překážkami (PDF) Pěnička Robert 2023 KyR
DP Tomáš Chaloupecký: Taktilní senzory na bázi grafenového aerogelu (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
DP Petr Šebek: Aktivní učení pro sémantickou segmentaci sekvence mračen 3D bodů (PDF) Svoboda Tomáš 2023 KyR
DP Bohumila Potočná: Automatizace prostorové kalibrace umělé kůže na robotovi pomocí 3D rekonstrukce (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR KyR
DP Antonín Hruška: Částečné učení s učitelem pro časově-prostorovou segmentaci satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2023 KyR
DP Adam Rojík: Teleoperace robotické ruky pro sebe-kontakt v reálném čase (PDF) Hoffmann Matěj 2023 KyR
BP David Grundfest: Segmentace zubních výplní z bitewing rentgenových snímků (PDF) Kybic Jan 2023 BIO
BP Jonáš Kříž: Využití metod strojového učení pro rychlé plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2023 BIO
BP Pavla Mašková: Klasifikace dat z behaviorální úlohy u schizofrenie (PDF) Bakštein Eduard 2023 BIO
BP Adam Jeřábek: Analýza celonočních elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace (PDF) Sieger Tomáš 2023 BIO
Dis Yash Patel: Trénink neuronové sítě a nediferencovatelné objektivní funkce (PDF) Matas Jiří 2023 CS
Dis Milan Němý: Bazální přední mozek, cholinergní dráhy bílé hmoty a kognice u normálního stárnutí a Alzheimerovy choroby (PDF) Štěpánková Olga 2023 EI UIBIO
Dis Michal Polic: Neurčitost ve Structure from Motion algoritmech (PDF) Pajdla Tomáš 2023 EI UIBIO
Dis Petr Švarný: Metody reprezentace těla a peripersonálního prostoru robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2023 EI UIBIO
BP Jan Wagner: Autonomní snímání velkoplošných objektů pomocí bezpilotní helikoptéry (PDF) Krátký Vít 2023 OI ZUI
DP Vojtěch Vrba: Implementace zpracování obrazu v systému UVDAR na FPGA (PDF) Walter Viktor 2023 KyR KyR
DP Tomáš Kestřánek: Manipulátor pro bezpilotní autonomní létající dron (PDF) Heřt Daniel 2023 EK TIoT
DP Tuan Anh Ho: Opravování pravděpodobnostních predikcích neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2023 OI DV
DP Vojtěch Nydrle: Hašení požárů uvnitř budov pomocí autonomního UAV (PDF) Petráček Pavel 2023 KyR KyR
DP Albert Möhwald: Překonání problému různých vizuálních domén ve vizuálním vyhledávání pomocí generování trénovacích dat (PDF) Jeníček Tomáš 2023 OI KB
BP Tejas Bhatnagar: Bayesovské učení binárních neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2023 EECS
BP Mohammed Ali: Identifikace řečníka z akustického signálu (PDF) Novák Daniel 2023 EECS
DP Ondřej Procházka: Plánování trajektorie pro autonomní přistání vícerotorové helikoptéry na loď (PDF) Báča Tomáš 2023 KyR KyR
BP Michal Mikeska: Klasifikace časových řad pro rozpoznání akcí v imitačním učení (PDF) Štěpánová Karla 2023 KyR
DP Matěj Kudrna: Automatická segmentace lézí u roztroušené sklerózy ve snímcích magnetické rezonance (PDF) Němý Milan 2023 BIO LT
DP Jakub Rosol: Rychlý výpočet polygonu viditelnosti (PDF) Kulich Miroslav 2023 KyR KyR
DP Anna Zderadičková: Využití hustého mračna bodů pro lokalizaci ve vnitřních prostorách (PDF) Polic Michal 2023 OI CGI
Dis Teymur Azayev: Řízení robotů pomocí stukturovaného hlubokého učení (PDF) Zimmermann Karel 2022 EI UIBIO
BP Štěpán Křivánek: Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru (PDF) Matas Jiří 2022 OI ZUI
DP Lukáš Kotrbatý: Databáze osobních stránek z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2022 OI SI
BP Tomáš Fiala: Lokalizace robotu za pomoci magnetometru (PDF) Smutný Vladimír 2022 KyR
DP Jan Hrazdíra: Metaheuristické algoritmy pro optimalizační problémy sdílející reprezentaci (PDF) Woller David 2022 OI CV
DP Petra Salfická: Vytvoření příběhového modulu pro seriózní hru (PDF) Novák Daniel 2022 EK TIoT
BP Václav Kůla: Navigace pro dvouruký mobilní manipulátor TIAGo++ (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI ZUI
BP Roman Šíp: Vizuální detekce dopravních kuželů pro autonomní formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
BP Ondřej Vereš: Časosběrné video obličeje (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
DP Jaroslav Janoš: Vzorkovací techniky plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI CS
DP Serhii Sinelnikov: Návrh aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI SI
DP Jakub Lhoták: Návrh back-end řešení pro snížení digitálních závislosti (PDF) Novák Daniel 2022 OI SI
BP Michal Horáček: Nalezení nejrychlejší trajektorie pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2022 OI ZUI
DP Adam Konopiský: Predikce vlastností povrchu z obrazu s využitím samoučení (PDF) Čech Jan 2022 KyR KyR
BP Sebastian Štefko: Přidání kontextu do konvolučních sítí (PDF) Šochman Jan 2022 OI ZUI
DP Lukáš Kunt: Detekce zubních kazů z rentgenových snímků (PDF) Kybic Jan 2022 OI UI
DP Andrii Yermakov: Rozpoznávání vozidel z audia (PDF) Franc Vojtěch 2022 OI UI
DP Štefan Trusina: Sdružený přístup k problému hlídače (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI UI
DP Miroslav Purkrábek: Nalezení, sledování a redetekce hráčů florbalu z více kamer (PDF) Matas Jiří 2022 OI UI
BP Jan Hošťálek: SLAM v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
DP Afzal Ahmad: Planování trajektorie pro skupinu helikoptér v neznamém prostředí s omezením na množství sdílených informací (PDF) Spurný Vojtěch 2022 OI UI
DP Jan Dočekal: Detekce částí lidského těla z velké blízkosti (PDF) Hoffmann Matěj 2022 OI UI
BP Aleksandr Barinov: Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu (PDF) Azayev Teymur 2022 OI ZUI
BP Jiří Hartvich: Odhadování fyzikálních vlastností objektů pomocí robotické manipulace – dataset a srovnávací měřítko (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR
BP Jan Mandík: Lokalizace v prostředí stožáru vysokého napětí (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Jan Kočí: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení (PDF) Petrlík Matěj 2022 KyR
BP Tomáš Kratochvíl: Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky (PDF) Walter Viktor 2022 OI ZUI
BP Ivan Žižka: Stereo termokamera (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Ondřej Tůma: Demonstrátor systému plánování pro více agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 OI S
BP Jan Ševic: Řizení dronu Ryze Tello při průletu překážkou (PDF) Štěpán Petr 2022 OI ZUI
BP Martin Koudelka: Prohledávání vymezené oblasti bezpilotními helikoptérami pomocí pravděpodobnostního kvadratického stromu (PDF) Báča Tomáš 2022 OI ZUI
BP Anastasia Ostapenko: Systém pro rozpoznávání akcí (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
BP Jan Ferbr: Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci (PDF) Polic Michal 2022 KyR
DP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2022 OI DV
DP Filip Uhlík: Rozšíření služeb grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2022 OI KB
BP Václav Kubáček: Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota (PDF) Jochman Tomáš 2022 KyR
DP Matěj Suchánek: Detekce objektů v obraze se známou geometrií scény (PDF) Čech Jan 2022 OI DV
DP Michal Šípek: Bezpečnostní plugin do prohlížeče (PDF) Novák Daniel 2022 OI KB
DP Jan Presperín: Metody strojového učení pro detekci ttH mechanismu produkce Higgsova bosonu (PDF) Kybic Jan 2022 OI DV
BP Vojtěch Bartek: Vylepšení detekcí pomocí modelování dynamiky v lidarových datech (PDF) Vacek Patrik 2022 OI ZUI
BP Jan Pražák: Interakce člověka s rojem vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér použitím gest (PDF) Horyna Jiří 2022 OI IoT
BP Silvia Goldasová: Nástroj pro modelování pohybu lidí a generování dat pro vývoj sledovacích algoritmů (PDF) Škoviera Radoslav 2022 OI IoT
BP Vojtěch Volprecht: Metody plánování pohybu pro rozkládání hlavolamů (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
BP Aimira Baitieva: Detekce dronů a jejich relativní lokalizace pomocí RGB a termální kamery (PDF) Vrba Matouš 2022 OI ZUI
BP Petr Zahradník: Vzorkovací metody plánování pohybu s omezeními (PDF) Vonásek Vojtěch 2022 OI ZUI
BP Bekhzod Masharipov: Sledování dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2022 OI IoT
BP Jan Zejda: Návrh a stavba holonomní autonomní bezpilotní helikoptéry (PDF) Heřt Daniel 2022 OI IoT
BP Tomáš Kadlec: Vizuální Sudoku solver (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR
BP Josef Weis: Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
BP Aleš Král: Metody pro hierarchickou klasifikaci histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2022 OI ZUI
BP Kateřina Kubecová: Reprezentace motorických akcí pro imitační učení v robotice (PDF) Štěpánová Karla 2022 OI S
BP Daniel Štorc: Detekce dopravních kuželů z lidarových dat (PDF) Čech Jan 2022 KyR
BP Daniel Kubišta: Oprava plánu pro team mobilních agentů (PDF) Kulich Miroslav 2022 KyR
BP Lukáš Radovanský: Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
DP Rakshith Madhavan: Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR KyR
DP Anna Žigajkova: Určení parametrů laserového paprsku (PDF) Krsek Pavel 2022 KyR KyR
DP Martina Dubeňová: Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí (PDF) Pajdla Tomáš 2022 KyR R
BP Vojtěch Brejtr: Registrace histologických snímků za pomoci optického toku a hlubokého učení (PDF) Kybic Jan 2022 BIO
BP Vojtěch Mašín: Vizualizace a zpracování dat adiktologických pacientů (PDF) Novák Daniel 2022 OI CGG
BP Artem Moroz: Predikce parametrů aterosklerotického plátu z in-vivo ultrazvukových obrázků karotidy (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
BP Jáchym Staněk: Strojové učení pro robotickou exploraci (PDF) Agishev Ruslan 2022 KyR
BP Miroslav Kovář: Odhad a optimalizace spotřeby energie během letu UAV (PDF) Nekovář František 2022 KyR
BP Petr Novota: Stanovení hustoty deště z dat CML spojů (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
BP Yevhenii Kubov: Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
DP Jakub Paplhám: Detekce mikroskopických hub v klinickém materiálu (PDF) Franc Vojtěch 2022 KyR KyR
DP Adam Ukleh: Detekce a sledování objektů na vodní hladině (PDF) Saska Martin 2022 KyR KyR
DP Filip Novák: Estimace stavů lodi z bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2022 KyR KyR
BP Markéta Kvašová: Rekonstrukce 3D obrazu karotidy z 2D in-vitro ultrazvukových snímků (PDF) Kybic Jan 2022 BIO
BP Vilém Jonák: Trekování lidí pomocí počítačového vidění s datovým výstupem (PDF) Leischner Vojtěch 2022 OI CGG
BP Martin Mráz: Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí (PDF) Shekhovtsov Oleksandr 2022 KyR
BP Jiří Hronovský: Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda (PDF) Azayev Teymur 2022 KyR
BP Magdaléna Kůtová: Analýza elektrofyziologických záznamů z hluboké mozkové stimulace: emoční úloha (PDF) Sieger Tomáš 2022 BIO
BP Matouš Soldát: Implementace 12kompartmentového modelu hlavy pro lokalizaci zdrojů EEG (PDF) Jiříček Stanislav 2022 BIO
BP Bohumil Brož: Zábavná demonstrace multirobotického systému (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR
BP Marie Turnovcová: Klasifikace parasomních epizod v celonočním polysomnografickém záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2022 BIO
BP Aneta Ambrosová: Vliv artefaktů v mikroelektrodových záznamech na klasifikaci subkortikálních struktur (PDF) Bakštein Eduard 2022 BIO
Dis Tomáš Dlask: Sestup po blocích souřadnic a lokální konzistence v lineárním programování (PDF) Werner Tomáš 2022 EI UIBIO
Dis Václav Burda: Telemetrické systémy v medicíně (PDF) Novák Daniel 2022 EI UIBIO
Dis Vojtěch Šalanský: Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí (PDF) Zimmermann Karel 2022 EI UIBIO
BP Alexander Grigorov: Mobilní aplikace pro léčbu závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI S
BP Petr Schimperk: Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper (PDF) Vavrečka Michal 2022 OI ZUI
BP Erik Gadireddi: Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí (PDF) Novák Daniel 2022 OI CS
BP Eric Žíla: Analýza aktigrafických a behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 OI ZUI
BP Adam Škuta: Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu (PDF) Vrba Matouš 2022 KyR
BP Ondrej Sakači: Sběr a analýza dat získaných pomocí mobilních platforem pro sběr behaviorálních dat (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP Michaela Doležalová: Návrh terapeutické aplikace (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP Thi Cam Tu Tran: Aplikace pro kontrolované pití (PDF) Novák Daniel 2022 SIT
BP David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2022 KyR
BP Adam Herold: Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS (PDF) Kybic Jan 2022 KyR
DP Jakub Lečbych: Algoritmus využívající GRASP meta-heuristiku pro řešení problému routování vozidel s omezeními (PDF) Pošík Petr 2022 OI SI
DP Andrii Zakharchenko: Vizuální vyhledávání obrazů a geolokaliace (PDF) Tolias Georgios 2022 OI DV
DP Jakub Rozlivek: Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu (PDF) Svoboda Tomáš 2022 KyR KyR
DP Lukáš Rustler: Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou (PDF) Hoffmann Matěj 2022 KyR KyR
DP Rail Chamidullin: Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací (PDF) Matas Jiří 2022 OI CV
DP Valeriia Iegorova: Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat (PDF) Pajdla Tomáš 2022 OI CV
DP Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2022 OI CV
Dis Eduard Alibekov: Symbolická regrese pro posilováné učení ve spojitých prostorech (PDF) Štěpánková Olga 2021 EI UIBIO
DP Maksym Ivashechkin: USAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datům (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
DP Petr Kouba: Rozpoznávání tance z videa (PDF) Matas Jiří 2021 OI CV
DP Minh Thao Nguyenová: Analýza a klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO B
DP Jana Čikelová: Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci (PDF) Novák Daniel 2021 OI DV
DP Šimon Pavlín: Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her (PDF) Franc Vojtěch 2021 KyR KyR
DP Maksym Shcherban: Efektivní průzkum povrchu těla s taktilními senzory u humanoidních robotů (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR R
BP Dmitrii Mikhailov: Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie (PDF) Průša Daniel 2021 OI ZUI
BP Jakub Lukeš: Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí (PDF) Vacek Patrik 2021 OI CS
BP Patrik Jankuv: Backend mobilních aplikácie pro adiktologii (PDF) Novák Daniel 2021 SIT
DP Lukáš Fanta: Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Tomáš Dulava: Struktura populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2021 OI CGG
BP Tinatin Verdzeuli: InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI (PDF) Pajdla Tomáš 2021 EECS
DP Daniel Smrčka: Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem (PDF) Báča Tomáš 2021 KyR KyR
BP Michal Lukeš: Odhadování rotace a translace netexturovaného objektu z jedné kamery (PDF) Matas Jiří 2021 OI CS
BP Milan Welser: Anotovaná databáze obrázků tváří lidí z Wikipedie (PDF) Franc Vojtěch 2021 OI CS
BP David Puchoň: Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
DP Kristýna Míková: Vizualizace a zpracování dat uživatelů závislých na nikotinu (PDF) Novák Daniel 2021 BIO LT
BP Matej Novosad: Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
BP Tomáš Tran: Návrh stárnutí virtuálního průvodce – avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2021 OI CGG
Dis Vojtěch Spurný: Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2021 EI UIBIO
Dis Jan Žegklitz: Vylepšení algoritmů pro symbolickou regresi založených na genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2021 EI UIBIO
DP Ondřej Kobza: Generování přirozeného jazyka ze znalostních databází (PDF) Marek Petr 2021 OI UI
DP Hana Mertanová: Segmentace buněk v mikroskopii za použití referenční modality (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
DP Hynek Davídek: Algoritmus label propagation pro one-shot segmentaci objektů ve videu (PDF) Tolias Georgios 2021 OI UI
DP Tomáš Roun: Navigační systém pro autonomní studentskou formuli (PDF) Čech Jan 2021 OI UI
DP Yeva Prysiazhniuk: Vyhodnocení Arterial spin labeling MRI – kalibrace z dat s potlačením pozadí (PDF) Petr Jan 2021 BIO B
DP Van Duy Ta: Kontextově informovaná predikce slovních tvarů (PDF) Pichl Jan 2021 OI DV
DP Jan Horák: Automatická detekce a kvantifikace Langerhansových ostrůvků v pankreatické tkáni (PDF) Kybic Jan 2021 OI B
DP Petr Hrubý: Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI CV
DP Martin Sebera: Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc (PDF) Polic Michal 2021 OI CV
BP Tomáš Chaloupecký: Řídicí rozhraní pro roboty MITSUBISHI v prostředí ROS (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
DP Adéla Šubrtová: Přenos účesu mezi portréty (PDF) Čech Jan 2021 OI CV
BP Kryštof Teissing: Časová parametrizace dráhy manipulátoru (PDF) Krsek Pavel 2021 KyR
DP Václav Voráček: Kombinatorické metody ve studiu kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2021 OI CV
DP Kamil Horný: Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR KyR
DP Lukáš Majer: Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN (PDF) Kozák Viktor 2021 KyR KyR
DP Marek Jalůvka: TIAGo++: robotický lukostřelec (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Martin Křížek: Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru (PDF) Horyna Jiří 2021 KyR
BP Yanina Arameleva: Modelování 3D animací avatarů ve výukové hře (PDF) Novák Daniel 2021 OI CGG
BP David Štych: Robotický manipulátor pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
BP David Pařil: Autonomní řízení dronu Ryze Tello (PDF) Štěpán Petr 2021 KyR
BP Jekatěrina Jaroslavceva: Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 (PDF) Chum Ondřej 2021 KyR
BP Ondřej Kafka: Porovnání metod pro hledání korespondencí mezi obrazy s málo texturovanými oblastmi (PDF) Polic Michal 2021 KyR
BP Michal Minařík: Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
BP Michaela Cihlářová: Porovnání standardních metod posilovaného učení (PDF) Zimmermann Karel 2021 KyR
BP Michal Kubina: Behaviorální analýza dat (PDF) Novák Daniel 2021 OI CS
BP Martin Jaroš: Kalibrace více kamer pro autonomní řízení (PDF) Matoušek Martin 2021 KyR
DP Mariana Castillo: Klasifikace parasomních epizod z 3-osých aktigrafických záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO LT
BP Martin Fischer: Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru (PDF) Petráček Pavel 2021 KyR
BP Radka Olyšarová: Automatická lokalizace hdEEG elektrod (PDF) Kybic Jan 2021 OI ZUI
BP Matouš Melecký: Monokulární rekonstrukce 3D scény pro autonomní bezpilotní helikoptéru (PDF) Petrlík Matěj 2021 OI ZUI
BP Tommaso Gargiani: Vliv architektury klasifikačního modelu na detekci anomálií v textu (PDF) Lorenc Petr 2021 OI ZUI
BP Jan Čuhel: Multimodální rozpoznávání emocí z řeči (PDF) Pichl Jan 2021 OI ZUI
BP Petr Ježek: Plánování cest v úloze rozkládání objektů (PDF) Vonásek Vojtěch 2021 KyR
BP Michal Pliska: Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Lucie Vajnerová: Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci (PDF) Hlaváč Václav 2021 KyR
BP Andrej Kružliak: Výběr průzkumných akcí za účelem zjištění vlastností předmětů robotickou manipulací (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Šimon Pokorný: Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů (PDF) Vacek Patrik 2021 KyR
BP Tomáš Musil: Strategie pro autonomní prohledávání pomocí bezpilotních helikoptér v podzemních záchranných misích (PDF) Petrlík Matěj 2021 KyR
BP Petr Šebek: Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů (PDF) Svoboda Tomáš 2021 KyR
BP Jakub Janoušek: Řízení robotu pro zakládání křemíkových detektorů urychlovače LHC (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Tereza Uhrová: Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Tomáš Farkaš: Buddy aplikace pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
BP Vojtěch Novotný: Servrové řěšení aplikace Buddy App pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
BP Nela Petrželková: Editace obrázků obličejů v latentním prostoru generativních adversarialních sítí (PDF) Čech Jan 2021 OI CS
BP Vojtěch Voráček: Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí (PDF) Pošík Petr 2021 OI ZUI
BP Nikita Sokovnin: Rozpoznávání neznámých objektů pro detekci 3D objektu ve světě bez omezení (PDF) Pajdla Tomáš 2021 OI ZUI
BP Carmen-Anna Konicarová: Klasifikace subthalamického jádra z mikroelektrodových záznamů (PDF) Bakštein Eduard 2021 BIO
Dis Jakub Schneider: Dlouhodobý aktigrafický záznam u bipolární afektivní poruchy: Zpracování, analýza a využití v diagnostice (PDF) Novák Daniel 2021 EI UIBIO
Dis Dmytro Mishkin: Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereo (PDF) Matas Jiří 2021 EI UIBIO
Dis Tomáš Hodaň: Odhadování pozice a orientace specifických rigidních objektů (PDF) Matas Jiří 2021 EI UIBIO
DP Jan Mikula: Hledání statického objektu ve známém prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2021 KyR KyR
BP Šimon Gebauer: Mobilní aplikace pro kontrolované pití (PDF) Burda Václav 2021 OI CGG
BP Jiří Budil: Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru (PDF) Žaitlík David 2021 KyR
BP Václav Plavec: Slučování informací z více senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2021 KyR
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2021 OI CS
BP Maksim Bilan: Verzovací systém pro překlady dokumentů (PDF) Novák Daniel 2021 OI ZUI
BP Daria Tunina: Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích (PDF) Průša Daniel 2021 OI CS
BP Adam Rojík: Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem (PDF) Hoffmann Matěj 2021 KyR
BP Daniel Mareda: Webová aplikace pro odvykání kouření (PDF) Novák Daniel 2021 OI S
DP Jan Kúdelka: Klasifikace typu nádoru z histopatologických obrazů (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
DP Pavel Šuma: Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek (PDF) Tolias Georgios 2021 OI UI
DP Martin Kostelanský: Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy (PDF) Kybic Jan 2021 OI UI
Dis Tomáš Báča: Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2020 EI UIBIO
DP Pavel Gramovich: Výběr reprezentativních obrazových prototypů (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Mikhail Ivanov: Detekce objektu z fúze informace z barevné kamery a hloubkových dat pro UAV (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Vojtěch Pánek: Určení polohy mobilního robotu z kamerových dat (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Eva Uhliariková: Simulace ketoacidózi v edukační aplikaci pro děti trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2020 OI B
DP Victoria Eykhmann: Návrh aplikace pro administraci glukagonu (PDF) Novák Daniel 2020 OI SI
DP David Pekárek: Přesné měření vlastní trajektorie vozidla (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
DP Martin Vlašimský: Učení pro vizuální rozpoznávání vlastností povrchu (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
DP Jakub Trmal: Optimization of server solution and performance measurement (PDF) Novák Daniel 2020 OI SI
BP Vojtěch Tollar: Problém předčasné konvergence u Gaussovského EDA (PDF) Pošík Petr 2020 OI CS
BP Pavlína Koutecká: Automatická detekce metastáz v histologických obrázcích lymfatických uzlin pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Matěj Vasilevski: Rychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmu (PDF) Pošík Petr 2020 KyR
BP Vojtěch Poříz: Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Matěj Suchánek: Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase (PDF) Čech Jan 2020 OI CS
BP Jan Maděra: Slučování map pro roje dronů (PDF) Petrlík Matěj 2020 OI CS
DP Pavel Lučivňák: Vizuální lokalizace pro HoloLens (PDF) Pajdla Tomáš 2020 OI UI
BP Ondřej Mézl: Návrh mobilní aplikace pro administraci nikotinových náhrad (PDF) Novák Daniel 2020 OI CGG
BP Bohumila Potočná: Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Vojtěch Nydrle: Návrh specializované bezpilotní helikoptéry pro vystřelování ampulí k hašení požárů (PDF) Petráček Pavel 2020 KyR
BP David Kunz: Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" (PDF) Kybic Jan 2020 OI CS
BP Ondřej Bouček: Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení (PDF) Tolias Georgios 2020 OI CS
BP Benjamin Hejl: Návrh simulátoru inzulinové pumpy (PDF) Novák Daniel 2020 KyR
BP Anna Žigajkova: Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování (PDF) Krsek Pavel 2020 KyR
BP Zdeněk Havelka: Návrh mobilní aplikace pro administraci a zobrazování lékařských doporučení (PDF) Novák Daniel 2020 OI S
BP Jan Švrčina: Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí (PDF) Azayev Teymur 2020 KyR
BP Filip Novák: Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů (PDF) Saska Martin 2020 KyR
BP Martin Hruška: Zpřístupnění služby Telegram pro nevidomé uživatele (PDF) Novák Daniel 2020 SIT
BP František Smrž: Zpřístupnění služby Spotify pro nevidomé uživatele (PDF) Novák Daniel 2020 SIT
Dis Iva Milerská: Komplexní automatické hodnocení signálu povrchového EMG a EMG s vysokou hustotou záznamu (PDF) Lhotská Lenka 2020 EI UIBIO
DP Valentýn Číhala: Poddajné řízení průmyslového robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR KyR
DP Pavel Stoudek: Získání vlastností materiálu skrze haptický průzkum pomocí různých robotických uchopovačů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR R
DP Viktor Korotynskiy: Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav (PDF) Pajdla Tomáš 2020 KyR R
DP Jakub Malý: Automatické rozpoznávání událostí pro detekci Higgsova bosonu (PDF) Kybic Jan 2020 KyR KyR
DP Nikolai Antonov: Generátor náhodných čísel založený na multiplikativní konvoluční transformaci (PDF) Průša Daniel 2020 OI SI
DP Štěpán Klouček: iOS aplikace pro akupresuru (PDF) Burda Václav 2020 OI SI
DP Petr Ješke: Android aplikace pro akupresuru (PDF) Burda Václav 2020 OI SI
DP Michal Němec: Plánování pro tým robotů v úloze kooperativní stavby zdi (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR KyR
DP Václav Pritzl: Navigace UAV pro úlohu hašení v soutěži MBZIRC (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Zdeněk Rozsypálek: Detekce cihel pro soutěž MBZIRC (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR KyR
DP Tomáš Rybecký: Plánování trajektorie pro heterogenní tým v automatizovaném skladu (PDF) Kulich Miroslav 2020 KyR KyR
DP Jan Vidašič: Problém obchodního cestujícího se sousedstvími (PDF) Kulich Miroslav 2020 OI SI
DP Jan Hroch: Velká databáze anotovaných sekvencí tváří (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
DP Martin Votruba: Predikce trajektorií vozidel na dálnici (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
BP Michal Šípek: Analýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI CS
BP Michal Mareš: Výběr průzkumných akcí pro robotickou ruku za účelem zjištění vlastností předmětů (PDF) Hoffmann Matěj 2020 KyR
BP Jan Kadlec: Automatické vyhodnocování matematických slovních úloh (PDF) Průša Daniel 2020 OI CS
BP Adrián Pitoňák: Aplikace prediktivního kódování pro vizuo-taktilní integraci (PDF) Straka Zdeněk 2020 KyR
BP Erik Cupal: Buddy app pro odvykání kouření (PDF) Prokop Jindřich 2020 OI CS
BP Jana Zelenková: Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI CS
BP Jan Mayer: Prediktory fitness v genetickém programování (PDF) Pošík Petr 2020 OI CS
BP Anton Kretov: Attention mechanizmus ve zpracování přirozeného jazyka (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2020 OI CS
DP Jiří Horyna: Automatické řízení pro kolaborativní nošení nákladu dvěma bezpilotními helikoptérami (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR KyR
BP Alexej Popovič: Aproximace hodnot fuzzy konjunkcemi (PDF) Navara Mirko 2020 KyR
BP Dominik Fischer: Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR (PDF) Walter Viktor 2020 KyR
DP Michal Bahník: Sémantická segmentace povrchu pro RC model auta (PDF) Čech Jan 2020 KyR KyR
BP Miroslav Purkrábek: Sledování hráčů florbalu ve videu z horního pohledu (PDF) Matas Jiří 2020 KyR
BP Klára Janoušková: Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech (PDF) Matas Jiří 2020 OI CS
BP Leonard Mentzl: Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad (PDF) Navara Mirko 2020 OI CS
BP Albert Möhwald: Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí (PDF) Jeníček Tomáš 2020 OI CS
BP Jan Dočekal: Odhad traversability terénu z RGB obrázků a výškových map (PDF) Zimmermann Karel 2020 KyR
BP Matěj Boxan: Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Dmitrij Sojma: Ovládání pohybu průmyslového robotu nástroji pro virtuální realitu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Adam Ukleh: Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR
BP Andrii Yermakov: Výběr tváří pro zlepšení přesnosti verifikace (PDF) Franc Vojtěch 2020 SIT
BP Ondřej Procházka: Robotický hasící systém pro bezpilotní dron (PDF) Žaitlík David 2020 KyR
BP Václav Hlaváč: Analýza aktigrafických dat pacientů trpících bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI CS
BP Arseniy Tkachev: Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu (PDF) Pěnička Robert 2020 EECS
BP Miroslav Březík: Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou (PDF) Schneider Jakub 2020 OI CS
Dis Arun Mukundan: Local Descriptors for Image Matching and Retrieval (PDF) Chum Ondřej 2020 EI UIBIO
BP Josef Grus: Analýza obrazu gelové elektroforézy (PDF) Kybic Jan 2020 KyR
BP Štěpán Műller: Sumarizace textu pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit (PDF) Marek Petr 2020 OI CS
BP Jaroslav Janoš: Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku (PDF) Pěnička Robert 2020 KyR
BP Michal Werner: Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot (PDF) Báča Tomáš 2020 KyR
BP Lukáš Kunt: Detekce objektů z hloubkové kamery (PDF) Štěpán Petr 2020 KyR
BP David Herel: Mobilní aplikace pro kontrolované pití (PDF) Burda Václav 2020 OI S
BP Jan Jirman: Rekonstrukce scény z více RGB-D kamer a určení vhodného přídavného pohledu kamery (PDF) Štěpánová Karla 2020 OI S
BP Václav Šídlo: Rozšíření mobilní aplikace pro podporu odvykání kouření (PDF) Burda Václav 2020 OI S
BP Jakub Lhoták: Ladění a konstrukce heuristických optimalizačních algoritmů (PDF) Pošík Petr 2020 OI S
Dis Martin Pecka: Bezpečné autonomní posilované učení (PDF) Svoboda Tomáš 2020 EI UIBIO
Dis Milan Šulc: Rozpoznávání rostlin a hub z obrázků (PDF) Matas Jiří 2020 EI UIBIO
Dis James Brandon Pritts: Metody narovnání obrazů opakujících se vzorů v rovině (PDF) Chum Ondřej 2020 EI UIBIO
Dis Robert Pěnička: Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky (PDF) Saska Martin 2020 EI UIBIO
BP Vladimír Glingar: Ovládání dronu Ryze Tello přes webové rozhraní (PDF) Štěpán Petr 2020 OI IoT
BP Branislav Doubek: Implementace metody "Multiple instance learning" pomocí Markovských sítí (PDF) Kybic Jan 2020 EK
DP Michal Urválek: Plánování pro systém MoleMOD (PDF) Kulich Miroslav 2020 KyR KyR
BP Ashwin Suresh Nedungadi: Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry (PDF) Saska Martin 2020 EECS
DP Jan Čermák: Manipulace za použití poddajného robotu (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
DP Jan Bednář: Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie (PDF) Petrlík Matěj 2020 KyR KyR
DP Lukáš Hajdúšek: Vývoj robotické buňky pro manipulaci a obrábění plastových rour (PDF) Smutný Vladimír 2020 KyR R
BP Tomáš Staruch: Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou (PDF) Saska Martin 2020 KyR
DP Tomáš Novák: Učení optického toku bez učitele (PDF) Matas Jiří 2020 OI CV
DP Matěj Nikl: Syntéza lidské tváře pro rozšíření trénovací množiny (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
DP Stefan Ćirić: Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří (PDF) Franc Vojtěch 2020 OI UI
Dis Javier Alejandro Aldana Iuit: Detekce relevantních záběrů pomocí bodů zájmu pro přeřazování videí (PDF) Matas Jiří 2019 EI UIBIO
Dis Jiří Anýž: Analýza biochemických dat (PDF) Štěpánková Olga 2019 EI UIBIO
Dis Jan Stria: Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci (PDF) Hlaváč Václav 2019 EI UIBIO
DP Jan Charvát: Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2019 KyR KyR
BP Pavel Turnovec: Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR SC
Dis Michal Hroch: Algebraické a mírově-teoretické vlastnosti struktur blízkých k Booleovým algebrám (PDF) Pták Pavel 2019 EI MI
DP David Woller: Hledání zdrojů gama záření (PDF) Kulich Miroslav 2019 KyR KyR
DP Vít Krátký: Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér (PDF) Spurný Vojtěch 2019 KyR KyR
DP Jakub Cmíral: Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření (PDF) Krsek Pavel 2019 KyR R
DP Jose Ananias Hilario Reyes: Apriorní modely pro rubustní adversariální hluboké učení (PDF) Flach Boris 2019 OI UI
DP Petr Štibinger: Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR KyR
DP David Nováček: Určování polohy mobilního robotu na základě informací z různých senzorů (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
DP Wei Xin Tan: Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií (PDF) Škoviera Radoslav 2019 KyR KyR
DP Jasna Petric: Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi (PDF) Saska Martin 2019 KyR KyR
BP Filip Bulander: Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu (PDF) Saska Martin 2019 KyR SC
DP Petr Kočiš: Algoritmus na detekci cév a určování rychlostního profilu erytrocytů pro analýzu mikrocirkulace (PDF) Kybic Jan 2019 BMII BI
DP Miroslav Domankuš: Analýza spánkových vzorů uživatelů aplikace Sleep as Android (PDF) Anýž Jiří 2019 BMII BI
DP Pavel Petráček: Návrh, lokalizace a stabilizace specializované bezpilotní helikoptéry pro dokumentaci historických objektů (PDF) Saska Martin 2019 KyR KyR
BP Jiří Štěpanovský: Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Maksym Shcherban: Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží (PDF) Hoffmann Matěj 2019 KyR
BP Lukáš Fanta: Rozplňování radiofarmak robotem (PDF) Smutný Vladimír 2019 KyR R
BP Marek Jalůvka: Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Maksym Ivashechkin: USAC++ (PDF) Matas Jiří 2019 OI CS
BP Petr Hrubý: Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles (PDF) Pajdla Tomáš 2019 OI CS
BP Barbora Dědková: Použití Conditional Adversarial Networks pro kolorování a stylizaci skic (PDF) Tolias Georgios 2019 OI CS
BP Lukáš Rustler: Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Jakub Rozlivek: Automatická kinematická kalibrace dvojrukého manipulátoru za pomoci sebedoteku a rovinných omezení (PDF) Štěpánová Karla 2019 KyR
BP Václav Voráček: Teorie grafů a kvantové struktury (PDF) Navara Mirko 2019 OI CS
BP Csaba Filip: Rozpoznávání matematických a chemických vzorců ve strukturovaných dokumentech (PDF) Průša Daniel 2019 OI S
DP Lukáš Bertl: Samoskládání: modelování, simulace a plánování (PDF) Kulich Miroslav 2019 KyR SC
DP Antonín Vobecký: Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí (PDF) Škoviera Radoslav 2019 OI CV
DP Martin Španěl: Pravděpodobnostní model pro rozpoznání druhu využití krajiny v časových sekvencích satelitních snímků (PDF) Flach Boris 2019 OI CV
DP Denys Rozumnyi: Dlouhodobý tracker všech rychlostí s použitím rozmazání (PDF) Matas Jiří 2019 OI CV
BP Daniel Smrčka: Řízená interakce bezpilotní helikoptéry se zdí (PDF) Báča Tomáš 2019 KyR
BP Jan Mádle: Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Josef Čech: Rozpoznávání účastníků silničního provozu v bodových množinách z LiDARů (PDF) Šára Radim 2019 KyR
BP Jiří Zacha: Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat (PDF) Vacek Patrik 2019 KyR
BP Maksym Polovnikov: Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby (PDF) Chudáček Václav 2019 OI CS
BP Adéla Šterberová: Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2019 KyR
Dis Elizaveta Saifutdinova: Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG (PDF) Lhotská Lenka 2019 EI UIBIO
Dis Filip Radenović: Vizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentací (PDF) Chum Ondřej 2019 EI UIBIO
Dis Ježek Filip: Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování (PDF) Lhotská Lenka 2019 EI UIBIO
DP Rýdl Václav: Shlukování tváří ve videu (PDF) Franc Vojtěch 2019 OI DV
DP Okonechnikova Tatiana: Tvorba dialogových aplikací na základě ontologie schema.org (PDF) Šedivý Jan 2019 OI DV
BP Hořovský Tomáš: Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Kurbanov Sergej: Uživatelské rozhraní grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2019 OI CS
BP Horný Kamil: Systém pro tvorbu dynamických dotazníků (PDF) Burda Václav 2019 KyR R
DP Náhlík Michal: Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu (PDF) Bakštein Eduard 2019 BMII BI
Dis Albl Čeněk: 3D rekonstrukce s časově proměnlivou geometrií (PDF) Pajdla Tomáš 2018 EI UIBIO
Dis Sixta Tomáš: Pravděpodobnostní modely pro sdruženou segmentaci, detekci a sledování (PDF) Flach Boris 2018 EI UIBIO
Dis Pošusta Antonín: Dekompozice povrchového EMG signálu na akční potenciály a jeho použití pro ovládání (PDF) Otáhal Jakub 2018 EI UIBIO
Dis Kubelka Vladimír: Vylepšení vjemových a pohybových schopností záchranných mobilních robotů (PDF) Svoboda Tomáš 2018 EI UIBIO
Dis Petrík Vladimír: Fyzikální modely pro robotickou manipulaci s měkkými materiály (PDF) Hlaváč Václav 2018 EI UIBIO
DP Puciow František: Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru (PDF) Hoffmann Matěj 2018 KyR KyR
DP Dubeň Alexander: Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat (PDF) Pěnička Robert 2018 KyR KyR
DP Saikin Diego Alejandro: Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností (PDF) Saska Martin 2018 KyR KyR
DP Vrba Matouš: Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
DP Jílek Martin: Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
DP Jankovec Tom: Výpočet cest flexibilních ligandů v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR R
DP Petrlík Matěj: Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů (PDF) Saska Martin 2018 KyR KyR
DP Paštyka Jan: Kamerová kontrola funkčnosti elektronických systémů (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
DP Valentin Jacques: Hluboké učení pro autonomní off-road řízení v simulaci (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR KyR
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2018 KyR R
DP Pivoňka Tomáš: Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu (PDF) Přeučil Libor 2018 KyR R
DP Fiala Dominik: Detekce změn v okolí vozidla pomocí 3D dat a agregované 3D mapy (PDF) Matoušek Martin 2018 OI CV
DP Špetlík Radim: Robustní vizuální odhadování tepu (PDF) Čech Jan 2018 OI CV
DP Müller Jiří: Konzultační systém pro diabetické pacienty (PDF) Lhotská Lenka 2018 OI SI
DP Jašek Otakar: Simulace hloubkových senzorů pro autonomní učení a testování (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI CV
BP Ullrich Herbert: Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI SS
DP Marek Petr: Dialogový manažer pro konverzační umělou inteligenci (PDF) Šedivý Jan 2018 OI UI
DP Matulík Martin: Generování přirozeného jazyka ze strukturovaných dat (PDF) Šedivý Jan 2018 OI DV
DP Dlask Tomáš: Minimalizace konvexních po částech afinních funkcí pomocí lokálních konzistencí (PDF) Werner Tomáš 2018 OI UI
BP Litvishko Nikita: Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR SC
BP Ješke Petr: Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Šuster Dan: Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Uhliariková Eva: Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2018 KyR SC
BP Němec Michal: Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Novotný Aleš: Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery (PDF) Spurný Vojtěch 2018 KyR SC
BP Šenkeřík Jan-Jakub: Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků (PDF) Walter Viktor 2018 KyR SC
DP Marčišin Matej: Odhad atributů z tváře (PDF) Franc Vojtěch 2018 OI DV
BP Mikula Jan: Meta-heuristiky pro směrovací problémy (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Brejchová Michaela: Plánování pro systém MoleMOD (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Machálek Jan: Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR SC
BP Filyó Dominik: Plánování pohybu pro 3D objekty (PDF) Vonásek Vojtěch 2018 KyR SC
BP Bulander Filip: Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Bursík Filip: Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
DP Kubeš Daniel: Modifikace programového vybavení komunikačního zařízení Profibus Analyzer (PDF) Štěpán Petr 2018 KyR SPT
DP Hryzák Ondřej: Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo (PDF) Novák Daniel 2018 BMII BI
BP Zahrádka David: Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka (PDF) Pěnička Robert 2018 KyR SC
BP Klouček Štěpán: Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva (PDF) Saska Martin 2018 KyR SC
BP Hodná Jitka: Mobilní aplikace pro diabetologii (PDF) Lhotská Lenka 2018 KyR SC
BP Ta Van Duy: Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu (PDF) Pichl Jan 2018 OI CS
DP Heřt Daniel: Automatické prediktivní zastavení letícího cíle s pomocí bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR LAKS
BP Rybecký Tomáš: Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
BP Pánek Vojtěch: Import mapy z výkresu pro mobilního robota (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Božović Predrag: Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2018 OI CS
BP Lysenko Viktoriia: Metody klíčování a virtuální studio (PDF) Bednář Jan 2018 KME MT
BP Číhala Valentýn: Čištění obuvi robotem (PDF) Smutný Vladimír 2018 KyR R
BP Studený Rudolf: Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního obsahu (PDF) Bednář Jan 2018 KME MT
BP Pritzl Václav: Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Hollmannová Dita: Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu (PDF) Svoboda Tomáš 2018 OI CS
DP Račinský Matěj: Odhad 3D mapy z jednoho RGB obrazu (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI UI
BP Šubrtová Adéla: Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality (PDF) Čech Jan 2018 OI CS
BP Korotynskiy Viktor: Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Bauer Lukáš: Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2018 KyR R
BP Tiuzhina Ekaterina: Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými (PDF) Průša Daniel 2018 OI CS
BP Tulin Leonid: Průběžná kalibrace kamer na automobilu (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Horyna Jiří: Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry (PDF) Báča Tomáš 2018 KyR R
BP Roun Tomáš: Základní služby grafové databáze (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2018 OI CS
BP Velecký Tomáš: Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Walter Viktor 2018 KyR R
Dis Borovec Jiří: Analýza mikroskopických obrázků (PDF) Kybic Jan 2018 EI UIBIO
DP Vošmik Jiří: Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů (PDF) Sieger Tomáš 2018 BMII BI
DP Drozen Alan: Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR R
DP Kunte Ondřej: Automatická optická inspekce plošných spojů (PDF) Škoviera Radoslav 2018 KyR R
DP Steidl Stanislav: Kalibrace soustavy kamer (PDF) Pajdla Tomáš 2018 OI CV
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2018 KyR R
DP Šerých Jonáš: Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů (PDF) Matas Jiří 2018 OI CV
DP Novák Tomáš: Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
BP Zelený Václav: Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru (PDF) Kulich Miroslav 2018 KyR SC
DP Konrád Jakub: Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy (PDF) Šedivý Jan 2018 KyR SC
BP Votroubek Tomáš: Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE (PDF) Pošík Petr 2018 STM SI
DP Azayev Teymur: Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci (PDF) Zimmermann Karel 2018 OI UI
DP Trutman Pavel: Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2018 KyR R
BP Kozák Viktor: Metody lokálního plánování pro mobilní robot (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Amrich Jonáš: Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem (PDF) Šedivý Jan 2017 OI CS
DP Bruštík Tomáš: Vyhodnocovací systém pro výuku algoritmizace a programování (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI SI
BP Janů Vojtěch: Řízení pohybu humanoidního robota (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Krček Jan: Odhad pohlaví a věku z videa lidské tváře (PDF) Franc Vojtěch 2017 OI CS
BP Holešovský Ondřej: Deskriptor tváří učený pomocí konvolučních neuronových sítí (PDF) Franc Vojtěch 2017 KyR SC
BP Jenčík Dušan: Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů (PDF) Šedivý Jan 2017 OI CS
BP Vyskočil Tomáš: Detekce anomálií v chování uživatelů (PDF) Šedivý Jan 2017 KyR SC
BP Blažek Michal: Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Bláha Richard: Systém pro personální lokalizaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Doležal Matěj: Dáma s umělou inteligencí (PDF) Štěpánková Olga 2017 OI CS
BP Hrubý Jaroslav: Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR
BP Dvořák Jakub: Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
DP Pokorný Jan: Sdílení lokální informace v detekci založené na klouzajícím oknu (PDF) Matas Jiří 2017 OI SI
BP Steidl Stanislav: Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CS
BP Klučka Martin: Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Zeman Ondřej: Tvorba uživatelského rozhraní pro systém biofeedbackové terapie (PDF) Vavrečka Michal 2017 OI SI
BP Petrlík Matěj: Plánování rozmístění roje helikoptér v úloze autonomního dohledu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
BP Saslík Martin: Konstrukce autonomně stabilizované helikoptéry využívající všesměrovou relativní lokalizaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR SPT
BP Rubeš Lukáš: Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
BP Sushkov Roman: Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Kejvalová Jana: Návrh seriózní hry pro edukaci dětí trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 OI CS
BP Chmel Jakub: Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Bednárová Naďa: Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map (PDF) Hoffmann Matěj 2017 OI CS
DP Pechan Jan: Detekce barev a bankovek pro nevidomé uživatele v prostředí Android (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Hobza Martin: Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Perić Vladimir: Symbolická regrese jako náhradní model v evolučních algoritmech (PDF) Pošík Petr 2017 OI SI
DP Franěk Aleš: Detekce objektů zájmu ve velkých dynamických souborech dat (PDF) Matas Jiří 2017 OI UI
DP Fabián Jan: Měření výšky postavy z dohledových kamer (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Pinc Michal: Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění (PDF) Macků David 2017 BMII BI
DP Davidíková Šárka: Analýza variability srdeční frekvence plodu ve spektrální oblasti (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BI
BP Trutman Pavel: Generátor řešení minimálních problémů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR R
BP Heřt Daniel: Vzájemně stabilizované autonomní helikoptéry vedené dynamickým virtuálním leaderem (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Vondráková Michaela: Klasifikace EEG artefaktů založená na analýze nezávislých komponent pomocí metod strojového učení (PDF) Vavrečka Michal 2017 KyR R
DP Polic Michal: Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Bukovský Petr: Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů (PDF) Štěpánová Karla 2017 KyR R
DP Vakula Jan: Lokalizace klíčových bodů a párování v obtížných scénách pro vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2017 KyR R
BP Drápela Jakub: Měření barevných broušených kamenů (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Nejedlá Lenka: Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2017 BMII BI
DP Novotný David: Detekce objektů z mnoha tříd (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Lochmann Jan: Prostorová lokalizace nemocničních lůžek (PDF) Lhotská Lenka 2017 BMII BI
DP Hrubý Lukáš: Infotainment aplikace pro auto na smartphonu (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Báča Tomáš: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry realizované na jednočipovém počítači (PDF) Saska Martin 2017 OI UI
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2017 OI CS
BP Niedoba Lukáš: Generování hladkých trajektorií ve 2D (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
BP Fiedler Jiří: Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Šerých Jonáš: Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí (PDF) Chum Ondřej 2017 OI CS
DP Šrank Marek: Portfoliové algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
DP Tejc Marek: Využití principu KLT pro sledování cíle kamerovou hlavicí (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Prouza Milan: Generování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 KyR R
DP Cvrček Vojtěch: Paralelizace generátoru minimálních solverů (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Nobst Petr: Aplikace pro výuku cizího jazyka pomocí obrazové databáze (PDF) Vavrečka Michal 2017 OI SS
BP Musílek Tomáš: Návrh výukového modulu pro pacienty trpící cukrovkou (PDF) Novák Daniel 2017 STM SI
BP Sivák Filip: Analýza rozvrhu jednotlivých studentů a kontrola splnění neobvyklých studijních plánů - webová aplikace (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI SS
DP Trandová Eva: Objektivizovaný systém na podporu rozhodování při udělování bytů pro sociálně slabé a zdravotně handicapované (PDF) Macků David 2017 BMII BI
DP Plaček Martin: Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid (PDF) Vavrečka Michal 2017 BMII BI
DP Pruner Václav: Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
DP Jícha Pavel: Prediktivní řízení a plánování umožňující komplexní manévry formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Sokolsky Nikita: Tvorba her pro systém biofeedbackové terapie (PDF) Vavrečka Michal 2017 STM SI
DP Listík Vít: Detekce podvodných emailů v češtině (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Lukeš Jan: Dynamická pupilometrie a její využití pro detekci relapsu afektivních poruch (PDF) Novák Daniel 2017 OI SI
DP Bužková Lucie: Implementace a rozšíření algoritmu na virtuální hranovou konzistenci pro problém váženého programování s omezujícími podmínkami (PDF) Werner Tomáš 2017 OI CV
DP Spurný Vojtěch: Komplexní manévry heterogenních formací pozemních a vzdušných robotů (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Mareš Jakub: Bezpečné přejíždění překážek s neúplnými daty (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Hollmann Oskar: Rozpoznávání různých abeced v reálných scénách (PDF) Matas Jiří 2017 OI SI
BP Novák Tomáš: Detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2017 KyR SC
DP Chroustovský Daniel: Edukační aplikace pro pacienty trpící diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BI
DP Milichovský Martin: Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén (PDF) Novák Daniel 2017 OI UI
DP Šalanský Vojtěch: Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Zedník Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů z RGB-D snímků (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
DP Vlasatý Jan: Návrh inzulíno-glykemického výukového modulu (PDF) Novák Daniel 2017 BMII BI
DP Lejsek Tadeáš: Dvojruký robot vnímající a manipulující s měkkými předměty - případové studie (PDF) Hlaváč Václav 2017 KyR R
DP Vondráčková Lenka: Funkční MRI hyperkapnických dat (PDF) Petr Jan 2017 BMII BI
DP Kopenec Jiří: Virtuální realita pro Android (PDF) Štěpán Petr 2017 KyR R
BP Šarbortová Hana: Audio-vizuální detektor řeči (PDF) Čech Jan 2017 KyR SC
BP Dvořák Filip: Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu (PDF) Šára Radim 2017 KyR R
DP Niessner Holger: Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 KyR SC
BP Dolejš Jiří: Počítání škůdců v obraze (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Řeháček Denis: Vývoj her pro slepé uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Sedláček Zbyšek: Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
DP Hrabalík Aleš: Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices (PDF) Matas Jiří 2017 OI CGI
BP Kiselev Maksim: Čtení čárových kódů kamerou (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Štibinger Petr: Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Petráček Pavel: Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Lištvan Jaroslav: Kalibrace kamery pro robotické pracoviště (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
DP Krček Jan: Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
DP Třešňák Adam: Silová působení na robota při obrábění (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Sixta Tomáš: Průběžné mapování a registrace dat z LiDARu pro autonomní vozidla (PDF) Matoušek Martin 2017 OI CV
DP Kozák Viktor: Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Sushkov Roman: Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR R
DP Hobza Martin: 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (PDF) Zimmermann Karel 2017 KyR R
DP Neoral Michal: Použití Object Scene Flow ve video sekvencích (PDF) Šochman Jan 2017 OI CV
BP Rezková Karolína: Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy (PDF) Genyk-Berezovskyj Marko 2017 OI CS
BP Zlámal Vít: Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CS
BP Haluza Pavel: Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí (PDF) Hodaň Tomáš 2017 KyR R
BP Nguyen Hoang Long: Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí (PDF) Pichl Jan 2017 OI CS
BP Larionov Vladyslav: Inteligentní lůžko (PDF) Lhotská Lenka 2017 KyR R
BP Rybkin Oleh: Robustní výpočet ohniskových vzdáleností (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CS
BP Rozumnyi Denys: Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí (PDF) Matas Jiří 2017 OI CS
DP Kohout Petr: Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR SC
DP Novotný Tomáš: Uživatelské rozhraní pro čtení vědeckých článků (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Rudolf Michael: Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
BP Beránek Matěj: Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Drápela Jakub: Automatické odhadování orientace plošek broušeného kamene (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR SPT
DP Kovář Petr: Hlasové ovládání inteligentní domácnosti (PDF) Šedivý Jan 2017 KyR SPT
BP Novotný Martin: Robustní postupy řízení formací robotů (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
BP Pogran Jakub: Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Zubková Natálie: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Obrusník Vít: Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Charvát Jan: Detekce radioaktivních oblastí (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Brandštýl František: Sledování člověka robotem (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Ulitin Valerii: Minimalizace diskrétní energie s globálními omezeními (PDF) Průša Daniel 2017 OI CV
DP Jenčík Dušan: Aplikace herních mechanismů do seriózní hry na podporu léčby diabetes mellitus I (PDF) Novák Daniel 2017 OI UI
DP Rubeš Lukáš: Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I (PDF) Novák Daniel 2017 KyR R
DP Chamra Tomáš: Algoritmy pro automatické umísťování popisků (PDF) Pošík Petr 2017 OI UI
DP Hvězda Jakub: Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů (PDF) Kulich Miroslav 2017 OI UI
DP Hadáček Jan: Využití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postižené (PDF) Novák Daniel 2017 OI CV
BP Krátký Vít: Prediktivní řízení a stabilizace formace helikoptér pro filmování v šeru (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Woller David: Automatický návrh trajektorie robotu v robotické buňce (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Novák Tomáš: Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
DP Durčák Jindřich: Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu (PDF) Vonásek Vojtěch 2017 BMII BI
DP Novák Libor: Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
BP Nováček David: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Blažek Michal: Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé (PDF) Novák Daniel 2017 KyR SC
BP Cmíral Jakub: Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) (PDF) Krsek Pavel 2017 KyR R
BP Žákovec Martin: Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci (PDF) Přeučil Libor 2017 KyR R
DP Bartoš Matěj: Detekce mraků v satelitních obrazech (PDF) Pajdla Tomáš 2017 OI CV
BP Čermák Jan: Robotická manipulace objektem (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
BP Rytina Adam: Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů (PDF) Lhotská Lenka 2017 EEM AE
DP Musílek Tomáš: Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií (PDF) Novák Daniel 2017 OI SI
DP Ocetník Dávid: Mobilní kient pro Internet věcí (PDF) Šedivý Jan 2017 OI SI
DP Ficenec Adam: Lokalizace dronů v obrazu z kamery (PDF) Štěpán Petr 2017 KyR LAKS
BP Charvát Jan: Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér (PDF) Saska Martin 2017 KyR R
BP Bertl Lukáš: Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE (PDF) Kulich Miroslav 2017 KyR SC
DP Pecha Petr: Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin (PDF) Smutný Vladimír 2017 KyR R
DP Husák Petr: Detekce emotivních výrazů v obličeji (PDF) Čech Jan 2017 OI CV
DP Naiser Filip: Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2017 OI CV
DP Burian Martin: Taktilní průzkum terénu robotickou rukou (PDF) Svoboda Tomáš 2017 OI CV
DP Housková Alisa: Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS (PDF) Bakštein Eduard 2017 BMII BI
DP Jeníček Tomáš: Extrakce kanonických pohledů z multimediálních databází pomocí neobrazové informace (PDF) Matas Jiří 2017 OI UI
BP Chernova Dina: Development of games for users with visual impairment (PDF) Novák Daniel 2017 STM WM
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Bouček Jan: Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Petr Matěj: Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur (PDF) Navara Mirko 2016 OI CS
BP Hajdúšek Lukáš: Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Brich Tomáš: Plánování pohybu roje bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Račinský Matěj: Aplikace algoritmu RRT-path v úloze autonomního dohledu skupinou helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Šrajer Filip: Korespondence v obrazech pro dynamické scény (PDF) Pajdla Tomáš 2016 OI CV
BP Vrba Matouš: Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
BP Novotný Lukáš: Detekce rychle se pohybujících objektů (PDF) Matas Jiří 2016 OI CS
DP Lukeš Jakub: Plánování bezkolizní trajektorie pro mnoho robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Těžký Jiří: Aktivní detekce obětí s RGB-D-T senzorem (PDF) Zimmermann Karel 2016 KyR R
BP Moravová Alena: Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze (PDF) Šochman Jan 2016 OI CS
DP Caro Néstor: Klasifikace gest založená na elektromyografii (PDF) Pošík Petr 2016 KyR R
BP Valášek Jiří: Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR SC
DP Dobeš Václav: Implementace webové aplikace pro kompenzaci diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2016 OI SI
BP Jašek Otakar: Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému (PDF) Svoboda Tomáš 2016 OI CS
BP Lamper Daniel: Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Lhotský Vojtěch: Integrovaný přístup k prohledávání neznámého prostředí týmem robotů (PDF) Kulich Miroslav 2016 KyR R
DP Soukupová Tereza: Detekce mrkání očí s využitím významných bodů na obličeji (PDF) Čech Jan 2016 OI CV
BP Pivoňka Tomáš: Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice (PDF) Přeučil Libor 2016 KyR R
BP Kapošváry Matěj: Celoživotní určování polohy mobilního robotu (PDF) Smutný Vladimír 2016 KyR R
BP Chvátal Lukáš: Integrace služby internetového/audio rádia (PDF) Novák Daniel 2016 STM WM
BP Krýže Petr: Integrace audio knihovny (PDF) Novák Daniel 2016 KyR R
DP Straka Zdeněk: Tvorba modelu multisenzorní integrace pro reprezentaci peripersonálního prostoru pomocí metod strojového učení (PDF) Hoffmann Matěj 2016 OI UI
BP Pikous Tomáš: Sítě pro Internet věcí (PDF) Šedivý Jan 2016 OI SS
BP Benedikt Ondřej: Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění (PDF) Navara Mirko 2016 OI CS
BP Jankovec Tom: Hledání cest v proteinových strukturách (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Grubhoffer Tomáš: Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2016 OI UI
BP Brandtner Daniel: Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky (PDF) Saska Martin 2016 KyR R
DP Grubhoffer Tomáš: Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech (PDF) Bakštein Eduard 2016 OI UI
DP Pěnička Robert: Plánování pohybu pro monitorování mořského dna autonomními ponorkami (PDF) Vonásek Vojtěch 2016 KyR R
DP Černohorská Veronika: Návrh seriózní hry pro podporu léčby diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2016 OI CGI
BP Všetečka Petr: Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí (PDF) Saska Martin 2015 OI CS
DP Endrych Václav: Řízení a stabilizace bezpilotní helikoptéry sledující dynamicky se měnící trajektorii (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
DP Koucký Lukáš: Viditelnost triangulovaného povrchu osvětleného plošným osvětlovačem (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
DP Janíčková Tereza: Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR (PDF) Chudáček Václav 2014 BMII BI
DP Blaha Martin: Generování hladkých trajektorií ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Petrík Vladimír: Simultánní lokalizace a mapování pro více robotů (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Mosinger Jiří: Geometrický přístup k prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Slezák David: Monitorování kvality spánku pomocí analýzy audio záznamu (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
BP Urbaník Libor: Zpracování radiových dat pro účely lokalizace lidí v budovách (PDF) Přeučil Libor 2014 KyR SPT
BP Mráček Jindřich: FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Okruhlicová Věra: Sociální síť pro kompenzaci diabetu (PDF) Novák Daniel 2014 OI SS
BP Valeš Jan: Integrace relativní vizuální lokalizace do systému stabilizace roje autonomních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR SC
DP Frček Tomáš: Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci (PDF) Novák Daniel 2014 OI CS
DP Jiřík Tomáš: Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra (PDF) Novák Daniel 2014 OI CS
DP Černý Václav: Rychlá lokalizace kvadrokoptér (PDF) Štěpán Petr 2014 KyR SC
BP Černý Pavel: Odhad tepové frekvence srdce z videa tváře (PDF) Franc Vojtěch 2014 OI CS
BP Burešová Karolína: Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI CS
BP Veselý Tomáš: Automatické vytváření synonym (PDF) Šedivý Jan 2014 OI CS
BP Sixta Tomáš: Rozpoznávání gest pro odemykání mobilního telefonu (PDF) Šochman Jan 2014 OI CS
DP Procházková Helena: Nekonvenční metody snímání obrazu (PDF) Bednář Jan 2014 KME MT
BP Lhotský Vojtěch: Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Zmrhal Martin: Programové vybavení pro řízení průzkumných kamer a zpracování video signálu (PDF) Krsek Pavel 2014 KyR SC
DP Štěrba Jan: Porovnání nastavení biventrikulární stimulace pomocí impedanční kardiografie se standardní nemocniční metodikou (PDF) Macků David 2014 BMII BI
BP Novák Libor: Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu (PDF) Matas Jiří 2014 KyR R
DP Latnerová Iva: Snižování počtu falešně pozitivních detekcí plicních nodulů (PDF) Kybic Jan 2014 BMII BI
DP Bedroš Roman: Metody registrace bodových shluků ve 3D (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
BP Zíka Adam: Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
BP Hrstka Tomáš: Návrh virtuálního průvodce - avatara pro podporu léčby chronických nemocí (PDF) Novák Daniel 2014 KyR R
DP Kubizňák Petr: Vestavný počítač a jeho programové vybavení pro inteligentní ptačí budku (PDF) Krsek Pavel 2014 OI CV
BP Daněček Radek: Verifikace korespondencí oblastí zájmu (PDF) Matas Jiří 2014 OI CS
BP Bulušek Jan: Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Sekanina Tomáš: Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Naiser Filip: Detekce, popis a sledování mravenců ve videosekvencích (PDF) Matas Jiří 2014 OI CS
BP Cvrček Vojtěch: Kalibrace RGBD kamery Kinect (PDF) Pajdla Tomáš 2014 KyR R
BP Rak Filip: Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
DP Kákona Jakub: Rychlý vícekanálový systém sběru dat pro radioastronomický přijímač (PDF) Matoušek Martin 2014 KyR LAKS
DP Štajner Martin: Detekce polohy v metru pomocí mobilního zařízení (PDF) Šedivý Jan 2014 OI SI
DP Smrž Ondřej: Návrh a tvorba motivačního modulu pro projekt kompenzaci diabetes mellitus (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Buzek Tomáš: Pokročilý záznamník videa s hlasovým ovládáním na mobilním telefonu (PDF) Matas Jiří 2014 OI SI
DP Remeš Jan: Návrh aplikace pro měření znečištění ovzduší - projekt Kanárci (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Jareš Filip: Prohledávání neznámého 3D prostředí (PDF) Kulich Miroslav 2014 KyR R
DP Kubeš Jan: Využití šestiosého silového senzoru pro řízení průmyslového manipulátoru (PDF) Smutný Vladimír 2014 KyR R
DP Gogár Tomáš: Komponenta pro detekci nelegálních newsletterů (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
DP Cerman Michal: Rozšíření aplikace mobilního rozhraní pro nevidomé (Blindshell) o přídavné moduly (PDF) Novák Daniel 2014 OI SI
DP Stejskal Jakub: Datově orientovaný konverzační systém (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
BP Hrabalík Aleš: Prostorová registrace oblaku 3D bodů, experimentální porovnání a využití obrazové informace (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI CS
BP Potoček Pavel: Pravděpodobnostní přístup pro správu klíčových bodů ve vizuální odometrii (PDF) Svoboda Tomáš 2014 KyR R
BP Brabec Jan: Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí (PDF) Svoboda Tomáš 2014 OI CS
DP Modrý Marek: Algoritmy pro učení se řadit (PDF) Šedivý Jan 2014 OI UI
BP Vančák Ondřej: Zkrášlování rukopisu (PDF) Šedivý Jan 2014 KyR R
BP Třešňák Adam: Optimalizace tvaru roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2014 KyR R
BP Kůrka Jan: Rozpoznávání rostlin z obrázků plodů (PDF) Matas Jiří 2014 KyR SC
BP Szadkowski Rudolf Jakub: Karetní hra bridž jako úloha modální logiky (PDF) Štěpánková Olga 2014 OI CS
DP Otáhal Marek: Architektura autonomního agenta založená na kortikálních učících algoritmech (PDF) Nahodil Pavel 2014 OI UI
DP Šulc Antonín: Tvorba parametrických modelů pomocí Neural Modeling Fields (PDF) Vavrečka Michal 2014 OI UI
DP Kajml Viktor: Optimalizace černé skříňky: restartování versus algoritmus MetaMax (PDF) Pošík Petr 2014 KyR R
DP Kopřiva Ondřej: Fotoaparát s historickou pamětí (PDF) Sejkot Roman 2014 OI CV
BP Jeřábek Jan: Programové ovládání projektoru range finderu (PDF) Smutný Vladimír 2013 KyR R
BP Lukeš Jan: Rehabilitace pacientů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace (PDF) Novák Daniel 2013 OI SS
BP Bizinskyi Yurii: Odhad roviny vozovky z videosekvencí (PDF) Matoušek Martin 2013 STM SI
BP Skála Lukáš: Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť (PDF) Nahodil Pavel 2013 STM IS
BP Šustr Michal: Detekce pohyblivých objektů v astronomických snímcích (PDF) Navara Mirko 2013 KyR SC
BP Tyle Václav: Automatické rozpoznávání netexturovaných objektů z obrázku (PDF) Matas Jiří 2013 KyR SC
BP Marek Michal: Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR SC
BP Březinová Barbora: Analýza kardiotokografického signálu (PDF) Chudáček Václav 2013 KyR SC
BP Perić Vladimir: Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB (PDF) Pošík Petr 2013 OI CS
BP Polic Michal: Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery (PDF) Štěpán Petr 2013 OI CS
BP Novák Antonín: Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. (PDF) Šedivý Jan 2013 KyR R
BP Tejc Marek: Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů (PDF) Krsek Pavel 2013 KyR R
BP Kopenec Jiří: Topologické mapy příznaků z obrazu (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
BP Báča Tomáš: Řízení vzájemně lokalizovaných bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Spurný Vojtěch: Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Voda Miroslav: Planární segmentace sekvence hloubkových map (PDF) Matoušek Martin 2013 OI CS
BP Langr Jan: Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
BP Špičková Martina: Porovnání metod rekonstrukce povrchu pro mobilní robotiku (PDF) Kulich Miroslav 2013 OI CS
BP Sekereš Pavol: Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI CS
BP Hejč Aleš: Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2013 KyR R
BP Prouza Milan: Plánování pohybu formace mobilních robotů (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
BP Černohorská Veronika: Automatizace morfometrické analýzy ras včely medonosné pomocí automatické detekce znaků na křídlech (PDF) Matas Jiří 2013 STM WM
BP Basavin Dmitry: Algoritmus pro efektivní minimalizaci regularizovaného rizika (PDF) Franc Vojtěch 2013 OI SS
BP Šesták Martin: Klient pro studijní informační systém KOS na platformě Android (PDF) Šedivý Jan 2013 OI SS
BP Paňko Martin: Modelování dynamických systémů pro generování chování umělé bytosti (PDF) Nahodil Pavel 2013 OI CS
Dis Burša Miroslav: Využití mravenčích technologií v dolování dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 EI UIBIO
Dis Huptych Michal: Vícevrstvý datový model (PDF) Lhotská Lenka 2013 EI UIBIO
DP Matějka Radek: Robustní odhad geometrie dvou obrazů z korespondencí oblastí (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
DP Penc Ondřej: Plánování pohybu pro modulární roboty (PDF) Vonásek Vojtěch 2013 KyR R
DP Kasl Zdeněk: 3D formace autonomních letounů (PDF) Saska Martin 2013 KyR R
DP Ondráček Aleš: Navigace autonomního robotu podle RGB-D (PDF) Štěpán Petr 2013 KyR R
DP Šindler Jan: Reprezentace světa dvojrukého robotu manipulujícího s textiliemi (PDF) Hlaváč Václav 2013 KyR R
DP Volf Petr: Analýza EEG záznamu mentálně nadaných dětí (PDF) Vavrečka Michal 2013 BMII BI
DP Pluskal Ondřej: Detekce malwaru (PDF) Šedivý Jan 2013 OI UI
DP Zach Lukáš: Automatická analýza kardiotokografického záznamu plodu (PDF) Chudáček Václav 2013 BMII BI
DP Svobodník Petr: Zpřístupnění mobilních telefonů se systémem Android pro nevidové uživatele (PDF) Novák Daniel 2013 OI SI
DP Hořčica Adam: Zobrazovač hlasování (PDF) Šedivý Jan 2013 OI SI
DP Lenc Karel: Vyhodnocení a vylepšení detektorů a deskriptorů zájmových oblastí v obrázku (PDF) Matas Jiří 2013 OI CS
DP Šolc Adam: Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi (PDF) Eck Vladimír 2013 KyR SC
DP Plešek Jan: Bezkontaktní měření tepu pomocí iPadu (PDF) Šedivý Jan 2013 OI CGI
DP Jína Vojtěch: JavaScript tester (PDF) Šedivý Jan 2013 EI VT
DP Pojman Miloslav: Poloautomatická extrakce informací z webových stránek (PDF) Šedivý Jan 2013 EI VT
DP Pilný Michal: Hodnocení tělesného složení metodou BIA a zpracování naměřených dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BI
Dis Bujňák Martin: Algebraické řešení problémů určování absolutní polohy kamery (PDF) Šára Radim 2013 EI UIBIO
Dis Garcia-Arteaga Juan David: Multichannel Image Information Similarity Measures: Applications to Colposcopy Image Registration (PDF) Kybic Jan 2013 EI UIBIO
BP Kovačević Zenit: Testování řidičů pomocí her (PDF) Štěpánková Olga 2013 STM SI
DP Juchelka Tomáš: Algoritmy prohledávání v polygonální doméně (PDF) Kulich Miroslav 2013 KyR R
DP Tseveenbayar Altaibayar: Vyhledání a rozpoznání textu z televizní obrazovky (PDF) Matas Jiří 2013 OI UI
DP Pritts James Brandon: Automatická rovinná rektifikace z opakujících se vzorů (PDF) Chum Ondřej 2013 OI CV
DP Zavadilová Pavla: Návrh a implementace klinického systému pro sběr a zpracování lékařských dat (PDF) Lhotská Lenka 2013 BMII BI
DP Lebeda Karel: Robustní verze metody RANSAC (PDF) Matas Jiří 2013 OI CV
Dis Macaš Martin: Prohledávací strategie pro selekci příznaků inspirované formováním názorů (PDF) Lhotská Lenka 2012 EI UIBIO
Dis Báča David: Efektivní sběr statistik pro verifikaci Embedded Software (PDF) Lažanský Jiří 2012 EI UIBIO
Dis Fabián Vratislav: Neinvazivní měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (PDF) Štěpánková Olga 2012 EI UIBIO
Dis Krajník Tomáš: Navigace mobilních robotů v rozlehlých prostředích (PDF) Přeučil Libor 2012 EI UIBIO
Dis Havlena Michal: Postupný výpočet tvaru z pohybu pro rozsáhlé uspořádané a neuspořádané množiny obrazů (PDF) Pajdla Tomáš 2012 EI UIBIO
BP Pokorný Jan: Sledování fotbalistů ve videu s nízkým rozlišením (PDF) Matas Jiří 2012 OI SS
DP Svoboda Radek: Sledování a 3D rekonstrukce vozidel ve videosekvencích z příčného provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI CV
BP Petrus Martin: Klientská aplikace typu Help Desk pro Android OS (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SS
BP Grajciar Matej: Any-angle plánovací algoritmy v mobilní robotice (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR SC
BP Jiřík Tomáš: Implementace dotazníků a testů pro pacienty v časných stadiích kognitivní choroby (PDF) Novák Daniel 2012 OI CS
BP Fencl Pavel: Vizualizace a analýza chování umělé neuronové sítě (PDF) Nahodil Pavel 2012 KyR R
BP Vávra Petr: Detekce zákrytu při vizuálním sledování algoritmem SSD (PDF) Krsek Pavel 2012 KyR R
BP Stránský Martin: Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod (PDF) Werner Tomáš 2012 OI CS
BP Frček Tomáš: Návrh mobilního uživatelského rozhraní pro seniory (PDF) Novák Daniel 2012 OI CS
BP Zedník Pavel: Vzájemná vizuální lokalizace členů roje bezpilotních letounů (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Koucký Lukáš: Kognitivní stimulace pacientů trpících Alzheimerovou chorobou pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Chroustovský Daniel: Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 EI KM
BP Slezák David: Sledování kvality spánku pomocí chytrého telefonu (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Krupka Tomáš: Detekce orientace objektu ze snímku (PDF) Navara Mirko 2012 OI CS
BP Eckstein Filip: Řízení formace mobilních robotů v prostředí s dynamickými překážkami (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Vakula Jan: Únikové chování navržené pro roje bezpilotních helikoptér (PDF) Saska Martin 2012 KyR R
BP Novák Josef: Vliv očních pohybů na EEG signál (PDF) Vavrečka Michal 2012 KyR R
BP Mosinger Jiří: Vyhodnocování stavu maniodepresivních pacientů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Pavlík Vojtěch: Algoritmy skupinové inteligence pro použití v multi-robotických úlohách (PDF) Saska Martin 2012 KyR SC
DP Jedlička Michal: Optimalizace dávkování Warfarinu na kardiochirurgickém oddělení (PDF) Macků David 2012 EI BI
DP Suchý Ondřej: Inteligentní analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému (PDF) Chudáček Václav 2012 KyR R
BP Kolařík Jan: A cross-platform text messaging mobile application (PDF) Šedivý Jan 2012 STM WM
DP Hašek Štěpán: Robustní detekce kódovaného obrazce (PDF) Šára Radim 2012 OI CV
BP Pechan Jan: Detekce pádu seniorů pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android (PDF) Novák Daniel 2012 EI KM
BP Pokorná Agáta: Trojdimenzionální rekonstrukce scény, která se postupně proměňuje (PDF) Pajdla Tomáš 2012 EI KM
BP Derner Erik: Detekce automobilů na mobilním robotu s využitím kamery a laserového dálkoměru (PDF) Svoboda Tomáš 2012 OI CS
BP Pahorecký Petr: Biofeedback pomocí bezdrátového EEG (PDF) Vavrečka Michal 2012 KyR R
BP Albert Filip: Zpracování neurofyziologických dat (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
BP Kubeš Jan: Návrh diagnostického testu pro pacienty trpících Parkinsonovou poruchou (PDF) Novák Daniel 2012 KyR R
Dis Chudáček Václav: Návrh metodiky pro analýzu záznamů intrapartální srdeční frekvence (PDF) Lhotská Lenka 2012 EI UIBIO
Dis Novák Petr: Objektivizace a podpora pro diagnostiku a rehabilitaci strabismu (PDF) Štěpánková Olga 2012 EI UIBIO
Dis Dupač Jan: Stable wave - detector a tracker (PDF) Hlaváč Václav 2012 EI UIBIO
Dis Uherčík Marián: Lokalizace chirurgických nástrojů v 3D ultrazvukových obrázcích (PDF) Kybic Jan 2012 EI UIBIO
BP Kozel Martin: Závislost tepové frekvence na psychické zátěži (PDF) Eck Vladimír 2012 EI KM
DP Šťastný Ondřej: Rychlý návrh aplikací pro RESTful servery (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Haltuf Ludvík: Testování REST API (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Zima Vratislav: Mobilni aplikace pro podporu prodeje (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
BP Novotný David: Trojrozměrná registrace point cloudu (PDF) Matas Jiří 2012 OI CS
DP Pošvic Petr: Decentralizovaný virtuální herní svět (PDF) Řimnáč Martin 2012 OI SI
DP Lucovič Tomáš: Pracovní výkaz (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Prokš Martin: RESTful Helpdesk pro webového a Android klienta (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Tunys Tomáš: Detekce gest pro Android OS (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Falta Martin: Androidová mobilní aplikace pro stávající webovou službu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
DP Marc Róbert: Analýza přesnosti rekonstrukce terénu metodami počítačového vidění (PDF) Pajdla Tomáš 2012 KyR SC
DP Pavlásek Michal: Automatický obchodovací systém pro strategii statistické arbitráže (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SI
BP Nguyen Huu Chanh: Statistická analýza pacientů trpící bipolární poruchou (PDF) Novák Daniel 2012 EI KM
BP Buzek Tomáš: Aplikace „lupa“ pro operační systém Android (PDF) Matas Jiří 2012 OI SS
DP Zuzánek Petr: Detekce skoro lineárních objektů (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
BP Burda Václav: Sledování příjmu potravy pomocí mobilní aplikace (PDF) Novák Daniel 2012 OI SS
BP Kavková Michaela: Interakce mezi Nao robotem a člověkem (PDF) Průša Daniel 2012 KyR R
BP Drábek Tomáš: Závislost tepu a krevních tlaků při zátěži (PDF) Eck Vladimír 2012 KyR R
BP Gogár Tomáš: Přesná detekce přiblížení chytrého telefonu k určenému geografickému bodu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SS
BP Petráčková Alena: Využití atributů detekovaných podle tváře při interakci Nao robotu s lidmi (PDF) Průša Daniel 2012 KyR R
BP Smrž Ondřej: Life-logging aplikace pro chytrý telefon (PDF) Novák Daniel 2012 OI SS
BP Hollmann Oskar: Sledování vozidel ve videosekvencích z nočního provozu (PDF) Matoušek Martin 2012 OI SS
DP Michalička Petr: Automatizované nasazování aplikací do PaaS cloudu (PDF) Šedivý Jan 2012 OI UI
Dis Kohout Karel: Mnohaúrovňová struktura anticipačního chování v umělém životě (PDF) Nahodil Pavel 2012 EI UIBIO
DP Makovička Martin: Koordinace v systémech s více roboty (PDF) Kulich Miroslav 2012 KyR R
DP Vaněk Petr: Plánování pohybu formací mobilních robotů a helikoptér (PDF) Vonásek Vojtěch 2012 KyR R
BP Sedláček Filip: Detekce a měření objektů pomocí laserového dálkoměru a všesměrové kamery (PDF) Svoboda Tomáš 2012 KyR R
Dis Perďoch Michal: Maximálně stabilní extremální oblasti a lokální geometrie pro vizuální korespondence (PDF) Matas Jiří 2012 EI UIBIO
Dis Košnar Karel: Robotické mapování rozlehlých prostředí (PDF) Přeučil Libor 2012 EI UIBIO
BP Odstrčilík Tadeáš: Posuzování kvality mobilního EKG (PDF) Lhotská Lenka 2012 KyR SC
BP Šulc Milan: Rozpoznávání rostlin z obrázku (PDF) Matas Jiří 2012 KyR R
BP Jungman Tomáš: Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování (PDF) Pošík Petr 2012 STM IS
DP Chalupník Vitalij: Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih (PDF) Chum Ondřej 2012 OI CV
DP Klinger Miloslav: Videoanalýza parkinsonovských pacientů (PDF) Hlaváč Václav 2012 OI UI
DP Kváča Jan: Detekce objektů v obrazcích s vysokým rozlišením (PDF) Zimmermann Karel 2012 OI CV
DP Šín Josef: Optimalizace řízení výroby pomocí SaaS applikací (PDF) Šedivý Jan 2012 OI SII
BP Tököly Tomáš: Evoluční algoritmus řízený klasifikačním modelem (PDF) Pošík Petr 2011 STM IS
BP Čejka Jiří: Analýza dat Českého registru dárců krvetvorných buněk (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI KM
BP Šindler Jan: Kontrola LED panelů metodami počítačového vidění (PDF) Smutný Vladimír 2011 EI KM
BP Körner Petr: Evoluční algoritmy s odhadem úspěšnosti křížení (PDF) Pošík Petr 2011 STM IS
BP Zach Lukáš: Analýza srdeční frekvence plodu na mobilní platformě Android (PDF) Chudáček Václav 2011 EI KM
BP Bedroš Roman: Modul lokalizace mobilního robotu pro systém Player (PDF) Kulich Miroslav 2011 EI KM
BP Simonian Aram: Rozpoznávání automobilů ve videosekvencích z příčného dopravního provozu (PDF) Matoušek Martin 2011 EI KM
DP Albl Čeněk: Metoda vyrovnání svazku paprsků pro kameru PanCam (PDF) Pajdla Tomáš 2011 KyR R
DP Štrunc Josef: Tvar ze stínování a stereo (PDF) Pajdla Tomáš 2011 KyR SC
DP Smíšek Jan: Kalibrace 3D kamery (PDF) Pajdla Tomáš 2011 KyR SC
DP Poldauf Ondřej: Webový portál pro transplantační centra (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BI
DP Čeleda Tomáš: Optimalizace algoritmem "páření včelí královny" (PDF) Lažanský Jiří 2011 EI KM
DP Těhník Jiří: Geografická analýza dat registrů dárců krvetvorných buněk (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI KM
DP Horváth Matej: Mobilní telefon jako nástroj pro měření geometrických veličin (PDF) Matas Jiří 2011 EI KM
DP Klemš Václav: Diferenciální evoluce s adaptivním kódováním (PDF) Pošík Petr 2011 EI KM
DP Fišar Ondřej: Rozpoznávání pohlaví z obrázku tváře (PDF) Franc Vojtěch 2011 OI CV
DP Bresler Martin: Použití simulátoru Webots na vývoj aplikací pro robot Nao (PDF) Průša Daniel 2011 OI CV
DP Vítků Jaroslav: Umělá bytost schopná učit se ze zkušeností s cílem plnit komplexnější úkoly (PDF) Nahodil Pavel 2011 OI UI
DP Sixta Tomáš: Rozpoznávání přírodnin z obrazu a videa (PDF) Matas Jiří 2011 OI UI
DP Beleščák Jakub: Software pro podporu procesů v projektově orientovaných firmách (PDF) Řimnáč Martin 2011 OI SII
DP Bařina Tomáš: Databáze e-mailů pro velké objemy (PDF) Šedivý Jan 2011 OI SII
DP Novák Vojtěch: Systém řízení vztahů se zákazníky realizovaný v SaaS (PDF) Šedivý Jan 2011 OI SII
DP Lenárt Patrik: Velkoobjemové úložiště emailů (PDF) Šedivý Jan 2011 OI SII
DP Uřičář Michal: Detekce významných bodů na lidské tváři (PDF) Franc Vojtěch 2011 OI CGI
DP Tomášek Jan: Sledování vzdušných cílů v obrazovém signálu (PDF) Krsek Pavel 2011 EI KM
DP Koreš Jindřich: Analýza sociobiologických rytmů bipolárních pacientů (PDF) Novák Daniel 2011 EI BI
DP Habáň Přemysl: Topologická mapa pro vnitřní prostředí (PDF) Štěpán Petr 2011 EI KM
DP Grimmer Vladimír: Realizace prototypu elektronické orientační pomůcky pro nevidomé (PDF) Vonásek Vojtěch 2011 EI KM
DP Jelínek Jakub: Databázový systém pro ordinace ambulantních lékařů (PDF) Lhotská Lenka 2011 EI BI
DP Jirák Luboš: Automatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění (PDF) Zimmermann Karel 2011 KyR R
DP Korec Jiří: Návrh a zhotovení prototypu přístroje pro neinvazivní měření dehydratace člověka (PDF) Štěpánková Olga 2011 EI BI
DP Dubec Martin: Programové vybavení pro robotickou buňku (PDF) Smutný Vladimír 2011 KyR R
This page was generated via Copy Link
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík