Oponent

Osoba oponenta

Oponent je nezávislým odborníkem na problematiku práce. Oponent diplomové práce nemá být členem stejné katedry. Oponent bakalářské práce nemá být členem stejného oddělení katedry. Pokud je, pak

  • oponent nesmí být členem společného projektového týmu uvnitř katedry a
  • oponent nesmí být s vedoucím práce ve vztahu školitel-student nebo podobném.

O nezávislosti rozhoduje vedoucí katedry na základě doporučení garanta oboru. Pokud nebude princip nezávislosti dodržen, vedoucí katedry oponenta přidělí.

Prodiskutováno na radě katedry dne 1.10. 2012, schváleno grémiem katedry dne 8.10.2012, přidělění oponenta na radě katedry 14.1. 2013.

Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky se také týká problematiky výběru oponenta. Seznamte se s ní.

Za obsah zodpovídá: webmaster