Iva Milerská obhájila svou dizertační práci

Ing. Iva Milerská úspěšně obhájila svou dizertační práci s názvem Comprehensive Automatic Evaluation of Surface EMG Signal and High-density EMG Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Školitel – specialista: doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D. Gratulujeme!
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická