Iva Milerská obhájila svou dizertační práci

Ing. Iva Milerská úspěšně obhájila svou dizertační práci s názvem Comprehensive Automatic Evaluation of Surface EMG Signal and High-density EMG
Školitel: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel – specialista: doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická