Diploma and bachelor theses

diploma

DEBUG: found in cache:
TypeAuthor and work titleSupervisorYearprogdisc
Čemus, Richard: (Česky) Strategické aspekty inovací (PDF)Pastor, Otto 2013 Řízení a ekonomika podniku
Drahý, Cyril: (Česky) Míra komplexity a řízení rizik projektu (PDF)Pastor, Otto 2015 Řízení a ekonomika podniku
Responsible person: Petr Pošík