V grantové soutěži GAČR za rok 2013 uspěli 3 členové naší katedry

13. prosinec 2013: V grantové soutěži GAČR za rok 2013 uspěli 3 členové naší katedry:

  • Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., se standardním projektem “Strojové vnímání pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů”,
  • doc. Ing. Jan Kybic, Dr., se standardním projektem “Automatická analýza prostorových vzorů genové exprese”, a
  • Ing. Václav Chudáček, Ph.D., s postdoktorským projektem “Statistické metody zpracování signálu KTG při porodu”.

Všem třem řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při řešení projektů!

Responsible person: Petra Rosická