Ing. Tomáš Sixta defended his Ph.D. thesis

Ing. Tomáš Sixta úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Probabilistic Models for Joint Segmentation Detection and Tracking

Školitel: Boris Flach, dr. rer. nat. habil. Gratulujeme!

Responsible person: Petra Rosická