Vratislav Fabián defended his Ph.D. thesis

Vratislav Fabián successfully defended his Ph.D. thesis entitled Neinvazivni měření krevního tlaku založené na oscilometrickém principu (in Czech only, supervisor: prof. Olga Štěpánková). Congratulations!

Responsible person: Petra Rosická