Katedra kybernetiky presents Javier Aldana Iuit - Obhajoba disertační práce/ Javier Aldana Iuit´s Dissertation Defense

On 2020-06-11 - 2020-06-11 14:00:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Obhajoba se koná polokokontantí formou. Zájemcům je vzdálená účast
umožněna formou připojení k MS Teams, kde si zájemce vytvoří svůj
účet na
https://support.office.com/en-us/article/add-guests-to-a-team-in-teams-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14fa
a odešle žádost o připojení ke schůzce na e-mail houskhel@fel.cvut.cz.
E-mail je třeba zaslat nejpozději do středy 10. 6. 2020 do 12 hodin.
Videopřenos bude možné sledovat na https://youtu.be/2lqzHopwci8

Dissertation Defense will take place by semi-contact form.
Who interest in remotely participation, please create your accout on MS Teams
on
https://support.office.com/en-us/article/add-guests-to-a-team-in-teams-fccb4fa6-f864-4508-bdde-256e7384a14fa
and send an e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz.
We accept the e-mails until Wednesday June 10, 2020, 12:00.
Video in time on https://youtu.be/2lqzHopwci8address
Responsible person: Petr Pošík