Katedra kybernetiky presents Ing. Milan Šulc - Obhajoba disertační práce/Milan Sulc´s Dissertation Defense

On 2021-01-11 - 2021-01-11 11:00:00 at KN:E-218
Obhajoba se koná polokontantí formou. Zájemcům je vzdálená účast
umožněna formou připojení k MS Teams, kde si zájemce vytvoří svůj
účet a odešle žádost o připojení ke schůzce na e-mail
houskhel@fel.cvut.cz.E-mail je třeba zaslat nejpozději do 10.ledna 2021 do 12
hodin.
Videopřenos bude možné sledovat na
https://www.youtube.com/watch?v=9i61qgmd_Ao&list=PLQL6z4JeTTQn_pDFKKTj1SckbDFY3Glu5&index=8&ab_channel=CVUTFEL
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 10. 1. 2021 do 12 hodin.

Dissertation Defense will take place by semi-contact form.
Who interest in remotely participating, please create your account on MS Teams
and send an e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz.
We accept the e-mails until January 10, 2021, till 12:00.
Video in time on
https://www.youtube.com/watch?v=9i61qgmd_Ao&list=PLQL6z4JeTTQn_pDFKKTj1SckbDFY3Glu5&index=8&ab_channel=CVUTFEL

Questions or comments from the public may be asked
via the e-mail address of the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz
no later than 10 January 2021, 12:00.

Theme: Fine-grained Recognition of Plants and Fungi from Images
Supervisor: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Responsible person: Petr Pošík