Katedra kybernetiky presents Ing. Iva Milerská - Obhajoba disertační práce/Iva Milerska - Dissertation Defense

On 2021-04-08 - 2021-04-08 15:00:00 at KN:E-218
Obhajoba se koná polokontantí formou. Zájemcům o účast z řad veřejnosti
bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87c052dbfcc14f60bc0a1aeb8bb32e51%40thread.tacv2/1616004906499?context=
%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d
po předchozím ohlášení na e-mailu houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do
7.4.2021 do 12:00 hodin.Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být
kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy
komise:kybicjan@fel.cvut.cz nejpozději do 7. 4. 2021 do 12 hodin.


Dissertation Defense will take place by semi-contact form.Who interest in
remotely participating, please create your account on MS Teams and send an
e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz. We accept the
e-mails
until April 7, 2021, till 12:00.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87c052dbfcc14f60bc0a1aeb8bb32e51%40thread.tacv2/1616004906499?context=
%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d

Questions or comments from the public may be asked via the e-mail address of
the chairman of the committee: kybicjan@fel.cvut.cz no later than April 7,2021,
12:00.

Theme: Comprehensive Automatic Evaluation of Surface EMG Signal and
High-density EMG
Supervisor: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Co-Supervisor: doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.
Responsible person: Petr Pošík