Katedra kybernetiky presents Tomáš Hodaň - Obhajoba disertační práce/Tomas Hodan´s Dissertation Defense

On 2021-07-07 - 2021-07-07 11:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Obhajoba se koná polokontantí formou. Zájemcům o účast z řad veřejnosti
bude tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po
předchozím ohlášení na e-mailu houskhel@fel.cvut.cz nejpozději do
2.7.2021
do 12:00 hodin.Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise:sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 2. 7. 2021 do 12 hodin.
[1]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAJWR_DqaxIVIQmwg5EXUjYtvhmQIYAFMDPgMDcxpn2E1%40thread.tacv2/1624976152880?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d


Dissertation Defense will take place in semi-contact form. Who interest in
remotely participating, please create your account on MS Teams and send an
e-mail request to the e-mail address houskhel@fel.cvut.cz. We accept the
e-mails
until July 2, 2021, at 12:00.

Questions or comments from the public may be asked via the e-mail address of
the
chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than July 2,2021,12:00.
[1]
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAJWR_DqaxIVIQmwg5EXUjYtvhmQIYAFMDPgMDcxpn2E1%40thread.tacv2/1624976152880?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%22cb5ffe8d-db86-40c2-b770-77331d93a368%22%7d

Theme: Pose Estimation of Specific Rigid Objects
Supervisor: prof. Ing. Jiří Matas, CSc.
Responsible person: Petr Pošík