FEE CTU presents Soutěž o volňásky na Forbes NEXT BIG THING/Competition for free tickets to Forbes NEXT BIG THING

On 2021-09-16 - 2021-09-16 08:00:00 at Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4, 140 00
Už jste slyšeli o tech festivalu Forbes NEXT BIG THING? A chtěli byste se
akce ze světa top technologií a byznysu nacpané aktuálními trendy
zúčastnit a setkat se skvělými řečníky? Mezi nimi nebude chybět
například Martin Saska ze skupiny MRS katedry kybernetiky FEL ČVUT.

Akce proběhne offline i online a je určená jak pro studenty, tak pro
zaměstnance.

Studenti mohou volnou vstupenku získat tak, že do FB příspěvku
https://www.facebook.com/CVUTFEL správně odpovědí na soutěžní otázku.
Protože vstupenky na prezenční akci i online přenos do soutěže věnoval
partner naší fakulty, firma Continental Česká republika, otázka proto
zní: Výrobou jakých produktů se zabývá závod Continental v Brandýse nad
Labem?
Soutěž začíná publikováním tohoto příspěvku na Facebooku a končí
14.9. ve 23:59. Disclaimer… Facebook není pořadatelem soutěže a nemá s
ní žádnou
souvislost.

Zájemci z řad zaměstnanců prosíme registrujte se ve fakultním formuláři
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LB0Od1Rcb7l-qDnRZZM6szfV_gYmddXY4JlvzkbA5zs/edit#gid=0
nejpozději do 14.9.2021 ve 23:59.

Počet vstupenek je omezený. Zájemci musí být v době konání soutěže
studenty nebo zaměstnanci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Právo
kdykoli změnit podmínky soutěže vyhrazeno.

Have you heard about the Forbes NEXT BIG THING tech festival? And would you
like
to events from the world of top technology and business packed with the latest
trends to attend and meet some great speakers? Among them will be
for example Martin Saska from the MRS group of the Department of Cybernetics at
the FEE CTU.

The event will take place offline and online and is designed for both students
and employees.

Students can get a free ticket by posting on FB post
https://www.facebook.com/CVUTFEL by correctly answering the competition
question. As the tickets for both the in-person event and the online
competition
have been donated by our faculty partner, Continental Czech Republic, the
question, therefore, is: By producing which Continental plant in Brandýs nad
Labem?
The competition starts with the publication of this post on Facebook and ends
with 14.9. at 23:59
Disclaimer... Facebook is not the organizer of the contest and has nothing to
do
with it.

Interested employees, please register in the faculty form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LB0Od1Rcb7l-qDnRZZM6szfV_gYmddXY4JlvzkbA5zs/edit#gid=0
no later than September 14, 2021, at 11:59 pm.

The number of tickets is limited. Interested applicants must be present at the
time of the competition as students or employees of the Faculty of Electrical
Engineering of CTU in Prague. Right to change the conditions of the competition
at any time.
Responsible person: Petr Pošík