Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba disertační práce Ing. Jakuba Schneidera/Jakub Schneider´s Dissertation Defence

On 2021-10-26 - 2021-10-26 15:00:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná za dodržení aktuálně platných podmínek uvedených
na https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402.
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude tato umožněna
prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams po předchozím ohlášení
na e-mailu lukeskri@fel.cvut.cz nejpozději do 22.10.2021 do 12 hodin. Dotazy
či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím
e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz nejpozději do 22. 10.
2021 do 12 hodin.

The defence takes place in a semi-contact form. Personal participation of
interested members of the public is possible subject to the currently valid
conditions listed at
https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402. Those
interested in remote participation from the public will be able to do so by
joining the MS Teams meeting after prior notification to lukeskri@fel.cvut.cz
no later than 22.10.2021 by 12 noon. Questions or comments from the public may
be directed to the Commission Chair's email address: kybic@fel.cvut.cz no later
than 12 noon on 22 October 2021.


Theme: Long-Term Actigraphy in Bipolar Disorder: Processing, Analysis, and
Applications
Supervisor: Doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.
Co-Supervisor: Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.
Responsible person: Petr Pošík