Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorské zkoušky/State Doctoral Exams

On 2022-05-25 09:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorské zkoušky pro doktorský studijní obor Umělá inteligence
a biokybernetika studentů Ing. Pavla Trutmana, Ing. Viktora Kozáka, Ing.
Ondřeje Holešovského a Msc. George Broughtona se uskuteční dne 25. 5. 2022
od 9:00 hodin v místnosti č.
KN:E-112, Karlovo nám. 13, Praha 2. Dotazy či připomínky ze stran
veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy
komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 24. 5. 2022.
State Doctoral Exams of Study Branch Artificial Intelligence and Biocybernetics
will take place on May 25th, 2022 at 9 a.m., room KN:E-112, Karlovo nám. 13,
Praha 2.Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than May 24th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík