Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Ing. David Zahrádka & Ing. Jan Mikula

On 2023-02-16 13:30:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - Ing. David Zahrádka & Ing. Jan Mikula -
doktorský studijní program Informatika.
Zkouška se uskuteční dne 16. 2. 2023 od
13:30 hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou. Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna
prostřednictvím připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLJpGDIZ4D_hyX5NE41bw5mLTqturO1vbWtU5Wtvbgko1%40thread.tacv2/1675678518134?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději do 15.2. 2023.

State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer Science of students
David Zahrádka and Jan Mikula will take place on February 16th, 2023
from 1:30 p.m., room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact
form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLJpGDIZ4D_hyX5NE41bw5mLTqturO1vbWtU5Wtvbgko1%40thread.tacv2/1675678518134?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than February 15th.
Responsible person: Petr Pošík