Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Ruslan Agishev

On 2023-06-12 11:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška MSc. Ruslana Agisheva z doktorského studijního
programu Informatika se uskuteční dne 12. 6. 2023 od 11:00 hodin v
místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9YG41ZK7HZPi27rvCsNTOJgI8HaC6Obmt6FTKfNvLp41%40thread.tacv2/1685610842915?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 9.6.2023.

State Doctoral Exam of MSc. Ruslan Agishev in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on June 12th, 2023 from 11 a.m., in room
KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9YG41ZK7HZPi27rvCsNTOJgI8HaC6Obmt6FTKfNvLp41%40thread.tacv2/1685610842915?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than June 9th 2023.
Responsible person: Petr Pošík