Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Adéla Šubrtová

On 2023-06-14 16:30:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Ing. Adély Šubrtové z doktorského studijního
programu Informatika se uskuteční dne 14. 6. 2023 od 16:30 hodin v
místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS TEAMs
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4-8LbGhxplYsUVXzlkOvBIoJ67nQdWorw3ek9nt2Ngs1%40thread.tacv2/1685954340067?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 13.06.2023

State Doctoral Exam of Ing. Adéla Šubrtová in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on June 14th, 2023 from 4:30 p.m., in room
KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4-8LbGhxplYsUVXzlkOvBIoJ67nQdWorw3ek9nt2Ngs1%40thread.tacv2/1685954340067?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than June 13th, 2023.
Responsible person: Petr Pošík