Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2002

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Lecturer Labs
33BP  Bakalářský projekt  
33PAT  Patologická fyziologie a patologie Nečas E.  
33PIS  Projektování informačních systémů Kouba Z. cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Lecturer Labs
33BIO  Bionika Eck V.  
33DP  Diplomová práce  
33DS  Diplomový seminář  
33DZO  Digitální zpracování obrazu Matas J. cviceni 
33KDT  Klinická diagnostika a terapie Marek J.  
33KP  Kognitivní procesy Lhotská L. Cviceni 
33KTS  Kvalita a testování softwaru Mařík R.  
33LI  Lékařská informatika Nahodil P.  
33OTS  Obecná teorie systémů Šára R., Mařík V. cviceni 
33PVI  Počítačové vidění pro informatiku Pajdla T. Cviceni 
33PVR  Počítačové vidění a virtuální realita Hlaváč V. cvičení 
33RPZ  Rozpoznávání Matas J. Labs 
33SDU  Systémy diskrétních událostí Lažanský J.  
33SPO  Spolehlivost a komplexní řízení jakosti Přeučil L.  
33UI2  Umělá inteligence 2 Pěchouček M., Mařík V. Hodík J., Vokřínek J., Říha A. 
33ZES  Znalostní a expertní systémy pro praxi Vlček T.  
33ZUI  Základy umělé inteligence Lhotská L.  
PGS courses
ID Name Lecturer Labs
P33FLO  Fuzzy logika Navara M.  
P33LPD  Logika a logické programování Štepánková O.  
P33MKD  Matematika pro kybernetiku Pták P.  
P33OPM  Odolnost proti poruchám a diagn. v multimod. syst. II Mashkov V.  
P33OSD  Operační systémy reálného času Lažanský J.  
P33PAD  Pravděpodobnostní algoritmy Kramosil I.  
P33PMD  Pravděpodobnostní modely neurčitosti Jiroušek R.  
P33PPD  Praktické problémy data mining Kouba Z.  
P33RMD  Řízení mobilních robotů Nahodil P.  
P33ROD  Rozpoznávání V. Hlaváč, V. Mařík, J. Psutka  
P33RSK  Robustní statistika pro kybernetiku Nosková J.  
P33VID  3D počítačové vidění R. Šára  
External courses
ID Name Lecturer Labs
D33ZUI  Základy umělé inteligence Lhotská L.  
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík