Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2016

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
17BIEHT   
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c Z,ZK 5 Rollo, M. a Novák, D. 
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c Z,ZK 6 Štěpán P., Sojka M. 
A3B33ROB Robotika 2+2L Z,ZK 6 Smutný V. 
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c Z,ZK 6 Genyk-Berezovskyj M. 
A4B33DS Databázové systémy 2+2c Z,ZK 6 Komenda A. 
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c Z,ZK 6 Železný F. 
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c Z,ZK 6 Pěchouček M. 
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c KZ 4 Genyk-Berezovskyj M. 
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2+2L Z,ZK 5 Hlaváč V. 
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14+6c Z,ZK 5 Rollo, M. a Novák, D. 
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21+6c Z,ZK 6 Štěpán P. 
AD3B33ROB Robotika 14+6L Z,ZK 6 Smutný V. 
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 5 Mařík V. 
AE3B33OSD Operating Systems and Databases 3+2c Z,ZK 6 Štěpán P. 
AE3B33ROB Robotics 2+2L Z,ZK 6 Smutný V. 
AE4B33DS Database Systems 2+2c Z,ZK 6 Komenda A. 
AE4B33FLP Functional and Logic Programming 2+2c Z,ZK 6 Železný F. 
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6 Pěchouček M. 
B6B33DBS Databázové systémy2+2+3Z,ZK6 Komenda A.Labs 
BD6B33DBS Databázové systémy14Z,ZK6 Komenda A.Labs 
BE5B33ALG Algorithms2+2cZ,ZK6 Genyk-Berezovskyj M. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33KAJ Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu 2+2c KZ 4 Žára O. 
A0M33PIS Průmyslové informační systémy 2+2c Z,ZK 6 Náplava P. 
A3M33IRO Inteligentní robotika 3+2L Z,ZK 7 Hlaváč V. 
A3M33UI Umělá inteligence 2+2c Z,ZK 6 Mařík V. 
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1+3c KZ 6 Čech J. 
A4M33AU Automatické uvažování 2+2c Z,ZK 6 Štěpánková O. 
A4M33BDT Technologie pro velká data 1p+1c KZ 3 Šedivý J. 
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2+2c Z,ZK 6 Kubalík J. 
A4M33CPM Corporate performance management 1+1s KZ 3 Náplava P. 
A4M33GVG Geometrie počítačového vidění a grafiky 2+2c Z,ZK 6 Pajdla T. 
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2+2c Z,ZK 6 Matas J. 
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2+1c Z,ZK 4 Kouba Z. 
A6M31LET Lékařská technika 3+3L Z,ZK 6 Havlík J. 
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2+2L Z,ZK 5 Štěpánková O. 
A6M33BIN Bioinformatika 2+2c Z,ZK 5 Železný F. 
A6M33MBG Molekulární biologie a genetika 3+1c Z,ZK 4  
A6M33NIN Neuroinformatika 2+2c Z,ZK 5 Novák D. 
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2s Z,ZK 4 Lhotská L. 
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací 2+0c KZ 2  
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství 2+2c Z,ZK 5 Navara M. 
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2+2c Z,ZK 5 Kybic J. 
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14+6c Z,ZK 6 Kubalík J. 
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2+2c KZ 4 Křemen P. 
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2+2c Z,ZK 6 Náplava P. 
AE3M33IRO Intelligent robotics 3+2c Z,ZK 7 Hlaváč V. 
AE3M33UI Artificial Intelligence 2+2c Z,ZK 6 Mařík V. 
AE3M99PTO Team Work 1+3c KZ 6 Čech J. 
AE4M33AU Automatic Reasoning 2+2c Z,ZK 6 Štěpánková O. 
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2+2c Z,ZK 6 Kubalík J. 
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2+2c Z,ZK 6 Pajdla T. 
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2+2c Z,ZK 6 Matas J. 
PGS courses (Doktorandské předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33FLO Fuzzy logika2+0sZK4 Navara M. 
XEP33SAM Porozumění metodám a implementacím State of the Art metod 2+2s ZK 4 Chum O. 
XP33ICT Moderní ICT pro průmysl a Smart Grids 2+0 ZK 4 Vrba P. 
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0s ZK 4 Svačina Š. 
XP33KSI Vybrané kapitoly ze softwarového inženýrství 2+0s ZK 4 Kroha P. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2s ZK 4 Štěpánková O. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2s ZK 4 Pták P. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2s ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2s ZK 4 Hlaváč V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2s ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0s ZK 4 Nosková J. 
XP33TRK Teorie rizika pro kybernetiku 2+1s Z,ZK 4 Šulista M. 
External courses (Externí předměty)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík