Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2003

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33KUI  Cybernetics and Artificial Intelligence Pěchouček M.  
E33ROB  Robotics Smutný V. Laboratory guide 
E383ZS  Signal and Image Processing Svoboda, T. Labs 
33BP  Bakalářský projekt Matoušek K., Mikšovský P.  
33KUI  Kybernetika a umělá inteligence Mařík V., Štěpánková O.  
33OSA  Operační systémy a jejich aplikace Lažanský J.  
33ROB  Robotika Smutný V. cvičení 
33SP  Semestrální projekt  
33ZAF  Základy anatomie a fyziologie člověka Grim M., Trojan S.  
383ZS  Zpracování signálů a obrazů (obrazová část) Hlaváč V., Sedláček M. Cviceni 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Lecturer Labs
E33DZO  Digital Image Processing Matas J.  
E33MEP  Programming Methodologies Vlček T. Labs 
E33UI1  Artificial Inteligence Štěpánková O. room K129a 
33DP  Diplomová práce  
33DS  Diplomový seminář  
33DZO  Digitální zpracování obrazu Matas J. Cvicení 
33IRO  Inteligentní robotika Pajdla T.  
33MEP  Metodiky programování Vlček T. cviceni 
33PPV  Počítačová podpora výroby Vlček T.  
33RPZ  Rozpoznávání Matas J. Cviceni 
33SEM  Semestrální práce  
33SI  Systémová integrace Lhotská L. Labs 
33SPR  Systémy pro podporu rozhodování Kouba Z. Labs 
33UI1  Umělá inteligence 1 Štěpánková O., Kléma J.  
33ZBD  Zpracování biologických dat Kléma J. Labs 
33ZBK  Základy biokybernetiky Eck V., Lhotská L. Labs 
PGS courses
ID Name Lecturer Labs
P33BID  Bionika Eck 6c V.  
P33DID  Distribuovaná umělá inteligence Lhotská L.  
P33ECD  Evoluční výpočetní techniky Lažanský J.  
P33IMD  Informatika v klinické medicíně Svačina Š.  
P33KHD  Základy koaličních her Mareš  
P33MAD  Matematická analýza Dempster-Shaferovy teorie Kramosil I.  
P33MKD  Matematika pro kybernetiku Pták P.  
P33MOL  Modální logika pro distribuované systémy Štěpánková O.  
P33MZT  Management znalostních a informacních technologií Dražan P.,Mařík V.  
P33OPD  Odolnost proti poruchám a diagnostika v multi-modulárních systémech I Mashkov V.  
P33PMT  Pattern Matching Techniques Cuesta-Frau D.  
P33PUD  Vybrané partie UI Štěpánková O.  
P33SCD  Systémy člověk-stroj Starý I.  
P33SDD  Systémy diskrétních událostí Přeučil L.  
P33UID  Umělá inteligence Mařík V.  
P33ZVD  Základy počítačového vidění Hlaváč V. Pajdla T. 
External courses
ID Name Lecturer Labs
PGR001p1a  Počítačové vidění a inteligentní robotika (pro MFF UK) Hlaváč V.  
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík