Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2006

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
E33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence Pěchouček M.Labs 
E33ROB Robotics Smutný V.Labs 
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence Pěchouček M., Kléma J., Mařík V.cvičení 
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace Jiří Lažanskýcvičení 
X33PTE Programovací techniky Vlček T.cviceni 
X33RIP Řízení projektů Kouba Z., Král L.Cvičení 
X33SCP Softcomputing Jiří Kubalík, Petr Pošíkcvičení 
33SP Semestrální projekt  
33ZAF Základy anatomie a fyziologie člověka Grim M., Trojan S. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
E33MEP Programming Methodologies Vlček T.Labs 
E33UI1 Artificial Inteligence 1 Štěpánková O.room K220 
XE33IRO Intelligent Robotics Pajdla T.Labs 
XE33PVR Computer Vision and Virtual Reality Tomáš SvobodaLabs 
X33BMI Úvod do biomedicínské informatiky Lhotská L.Cvičení 
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace Matoušek K., Šára R.Cvičení 
X33UI1 Umělá inteligence 1 Olga Štěpánková, Jiří KlémaCvičení 
X33ZPP Zaklady prvni pomoci Tomas Tylllabs 
33DP Diplomová práce  
33DS Diplomový seminář  
33DZO Digitalni zpracovani obrazu Kybic J., Matas J.Cviceni 
33IRO Inteligentní robotika Pajdla T.Cviceni 
33LI Lékařská informatika Matoušek K., Nahodil P.Cvičení 
33MEP Metodiky programování Vlček T.cviceni 
33PPV Počítačová podpora výroby Vokřínek J. 
33RPZ Rozpoznávání J. MatasCvičení 
33SEM Semestrální práce  
33SI Systémová integrace Lhotská L.Labs 
33SPR Systémy pro podporu rozhodování Kouba Z.Labs 
33UI1 Umělá inteligence 1 Štěpánková O., Kléma J.Cvičení 
33ZBD Zpracování biologických dat Cviceni - D.NovakLabs 
33ZBK Základy biokybernetiky Eck V., Novák,D..Labs 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
P33BID Bionika Eck V. 
P33DID Distribuovaná umělá inteligence Lhotská L. 
P33ECD Evoluční výpočetní techniky Lažanský J. 
P33IMD Informatika v klinické medicíně Svačina Š. 
P33KHD Základy koaličních her Mareš 
P33MAD Matematická analýza Dempster-Shaferovy teorie Kramosil I. 
P33MKD Matematika pro kybernetiku Pták P. 
P33MOL Modální logika pro distribuované systémy Štěpánková O. 
P33MZT Management znalostních a informacních technologií Dražan P.,Mařík V. 
P33OPD Odolnost proti poruchám a diagnostika v multi-modulárních systémech I Mashkov V. 
P33PMT Pattern Matching Techniques Cuesta-Frau D. 
P33PUD Vybrané partie UI Štěpánková O. 
P33SDD Systémy diskrétních událostí Přeučil L. 
P33UID Umělá inteligence Mařík V. 
P33ZVD Základy počítačového vidění Hlaváč V.Hlaváč V. 
XEP33RIT Robot Intelligence Prof. Warwick Kevin 
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision Mirko Navara, Petr Doubek 
XP33SCD Man-Machine Systems Starý I.Labs 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
PGR001p1a Počítačové vidění a inteligentní robotika (pro MFF UK) Hlaváč V., Mařík R. 
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík