Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2007

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BAP Bakalářská práce 0+5 Z 7  
X33IZS Informační a znalostní systémy 2+2 KZ 4 Kouba Z.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O.Cvičení 
X33ROB Robotika 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.Cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů 2+2 Z,ZK 5 Sedláček M., Hlaváč V.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O.Labs 
XE383ZS Signal and Image Processing 2+2 Z,ZK 5 Svoboda T.Labs 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
33BIO Bionika 3+2 Z,ZK 6 Fejtová M.Cvičení 
33DP Diplomová práce 0+14 Z 20  
33DS Diplomový seminář 0+4 Z 5  
33KTS Kvalita a testování softwaru 2+2 KZ 4 Hazdra T., Mařík R. 
33LI Lékařská informatika 2+2 Z,ZK 4 Nahodil P.Cvičení 
33OTS Obecná teorie systémů 3+1 Z,ZK 5 Šára R.Cvičení 
33PVR Počítačové vidění a virtuální realita3+2Z,ZK5 Hlaváč V., Werner T.Cvičení 
33SEM Semestrální práce 0+4 Z 5 Štěpánková O. 
33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti 3+2 Z,ZK 6 Přeučil L.Cvičení 
33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Labs 
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Lhotská L. 
X33MOR Mobilní robotika 2+2 Z,ZK 4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán P.Cvičení 
X33OTS Obecná teorie systémů 2+2 Z,ZK 5 Šára R.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie 2+1 Z,ZK 3  
X33PMT Projekt v týmu 0+4 Z 5  
X33RPZ Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 4 Matas J.Cvičení 
X33SLA Složitost algoritmů 2+2 KZ 4 Štěpánková O. 
X33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cvičení 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu 2+1 Z,ZK 3 Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L. 
XE33PMI   
XE33PMT   
XE33RPZ  Labs 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management2+2Z,Zk5 Přeučil L., Štěpán P.Labs 
XE33TSW   
XE33UI2 Artificial Intelligence 2 M. PěchoučekLabs 
XE33UIP Advanced Topics in AIConsult'ns Filip Železný, Monika ŽákováClass Web Site 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XP33FLO Fuzzy logika 2+0 ZK 4 Navara M. 
XP33GAD Geometrické algebry 2+0 ZK 4 Pták P. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. 
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií 2+1 ZK 4 Dražan P., Mařík V. 
XP33OSD Operační systémy reálného času 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2+0 ZK 4 Jiroušek R. 
XP33POS Posibilistické míry 2+0 ZK 4 Kramosil I. 
XP33PPD Praktické problémy data mining 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2 ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2 ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0 ZK 4 Nosková J. 
XP33VID 3D Computer Vision 2+2 ZK 4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík