Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2008

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BAP Bakalářská práce 0+5 Z 7  
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství 2+2 KZ 4 Lhotská L., Šťastný J.Cvičení 
X33IZS Informační a znalostní systémy 2+2 KZ 4 Aubrecht P., Kouba Z.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy 2+2 Z,ZK 4 Aubrecht P., Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M., Štěpánková O.Cvičení 
X33ROB Robotika 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů 2+2 Z,ZK 5 Hlaváč V., Sedláček M., Svoboda T.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M., Štěpánková O. 
XE383ZS Signal and Image Processing 2+2 Z,ZK 5 Sedláček M., Svoboda T.labs 
Y336VD Vytěžování dat2+2Z,ZK5 Kordík P., Železný F. 
Y33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cvičení 
Y33ZUI Základy umělé inteligence 2+2 Z,ZK 5 Kléma J., Kubalík J. 
Y383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK4 Hlaváč V., Sedláček M.Cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BOS Biometrie a statistika 2+2 KZ 4 Klema J., Štěpánková O. 
X33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3 2j+2j Z 0 Nahodil P. 
X33DIP Diplomová práce 0+14 Z 30  
X33DZS Databázové a znalostní systémy 2+1 KZ 3 Aubrecht P., Kouba Z. 
X33MOR Mobilní robotika 2+2 Z,ZK 4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán P. 
X33OTS Obecná teorie systémů 2+2 Z,ZK 5 Šára R.cvičení 
X33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2 KZ 4 Lhotská L.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie 2+1 Z,ZK 3  
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5  
X33PMT Projekt v týmu 0+4 Z 5  
X33PVI Počítačové vidění pro informatiku 2+2 Z,ZK 4 Pajdla T.Cvičení 
X33RPZ Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 4 Matas J. 
X33SLA Složitost algoritmů 2+2 KZ 4 Demlová M., Štěpánková O. 
X33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti 2+2 Z,ZK 5 Přeučil L.cvičení 
X33TSW Testování a diagnostika softwaru 2+2 Z,ZK 4  
X33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cviceni 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu 2+1 Z,ZK 3 Kulich M., Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L. 
X33ZS2 Zobrazovací systémy v lékařství II 2+2 Z,ZK 4 Kybic J.Cvičení 
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5  
XE33RPZ Pattern Recognition 2+2 Z,ZK 4 Matas J. 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management 2+2 Z,ZK 5 Přeučil L., Štěpán P. 
XE33UI2 Artificial Intelligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Tutorials 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33FLO Fuzzy Logic2+0ZK4 Navara M. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33OSD Operační systémy reálného času 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2+0 ZK 4  
XP33POS Základy posibilistických měr 2+0 ZK 4  
XP33PPD Praktické problémy data mining 2+2 ZK 4 Kouba Z., Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2 ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2 ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0 ZK 4  
XP33RSP   
XP33VID 3D Počítačové vidění 2+2 ZK 4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík