Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Fall 2008

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství 2+2 KZ 4 Huptych M., Chudáček V., Lhotská L.Cvičení Edit
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2 KZ 4 Mařík V., Pěchouček M., Železný F.Materiály Edit
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J.Cvičení Edit
X33PTE Programovací techniky 2+2 Z,ZK 4 Faigl J., Vlček T.Cvičení Edit
X33RIP Řízení projektů 1+2 Z 3 Aubrecht P., Kouba Z., Král L. Edit
XE33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2 KZ 4 Pěchouček M., Železný F. Edit
XE33OSA Operating Systems and Their Application 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J.Labs Edit
XE33RIP Project Management 1+2 Z 3 Kouba Z. Edit
XE33ROB Robotics 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.labs Edit
Y33AUI Aplikace umělé inteligence 2+2 Z,ZK 4 Pošík P., Vokřínek J.Moodle Edit
Y33MSS Matematika spojitého světa 2+2 Z,ZK 4 Navara M. Edit
Y33PRO Semestrální projekt 0+5 KZ 6  Edit
Y33ROV Robotika a strojové vnímání 2+2 Z,ZK 4 Svoboda T.labs Edit
Y33TSW Testování a kvalita software 2+2 Z,ZK 4 Mařík R. Edit
Y33ZSY Znalostní systémy 2+2 Z,ZK 4 Matoušek K. Edit
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů 2+2 Z,ZK 4 Holub J., Přeučil L.Cvičení Edit
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z., Vlček T., Volf P. Edit
X33FZG Fyziologie 2+1 Z,ZK 3  Edit
X33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 5 Pajdla T., Smutný V.Cvičení Edit
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Gerla V., Lhotská L., Macaš M. Edit
X33LEE Lékařská etika 2+0 KZ 2 Slámečka V., Štěpánková M. Edit
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace 2+2 KZ 4 Matoušek K., Šára R. Edit
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5 Aubrecht P., Eck V., Kybic J. Edit
X33PPM Počítačové právo pro manažery 3+1 Z,ZK 4 JUDr. Vaníček Edit
X33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Cvičení Edit
X33PVR Počítačové vidění a virtuální realita 2+2 Z,ZK 4 Hlaváč V., Drbohlav O.cvičení Edit
X33RZO Rozpoznávání a zpracování obrazu 2+2 Z,ZK 5 Matas J.labs Edit
X33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Kubalík J., Pošík P. Edit
X33SDU Systémy diskrétních událostí 2+2 Z,ZK 4 Lažanský J., Přeučil L. Edit
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování 2+2 Z,ZK 5 Aubrecht P., Kouba Z. Edit
X33UI1 Umělá inteligence 1 2+2 Z,ZK 4 Klema J., Štěpánková O., Železný F.Moodle Edit
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání 2+2 Z,ZK 4 Železný F., Kléma J.Cvičení Edit
X33ZPP Základy první pomoci 0+2 Z 2 MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.Cvičení Edit
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I 2+2 Z,ZK 5 Kybic J., Matas J.Cviceni Edit
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5 Aubrecht P., Lažanský J., Lhotská L., Svoboda T., Edit
XE33PVR Computer Vision and Virtual Reality 2+2 Z,ZK 4 Chum O. Edit
XE33SCP Softcomputing (in English) 2+2 KZ 4 Kubalík J., Pošík P. Edit
XE33SPR Decision Support Systems 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z. Edit
XE33UI1 Artificial Intelligence 1 2+2 Z,ZK 4 Klema J., Štěpánková O., Železný F.Moodle Edit
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33RID   Edit
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 0+3 ZK 4 Doubek P., Navara M. Edit
XP33BID Bionika 2+2 ZK 4 Eck V. Edit
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2+1 ZK 4 Lhotská L. Edit
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky 2+1 ZK 4 Lažanský J. Edit
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0 ZK 4  Edit
XP33KHD Základy koaličních her 2+1 ZK 4  Edit
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. Edit
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2+0 ZK 4 Štěpánková O. Edit
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií 2+1 ZK 4  Edit
XP33PUD Vybrané partie UI 2+2 ZK 4 Štěpánková O. Edit
XP33SDD Systémy diskrétních událostí 2+2 ZK 4 Přeučil L. Edit
XP33UID Umělá inteligence 2+1 ZK 4 Mařík V. Edit
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Werner T. Edit
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
NPGR001 Počítačové vidění a virtuální realita (přednášeno na MFF UK)2+03 Hlaváč V., Mařík R.Bez cvičení Edit
XD33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace K. Matoušek, R. Šára  Edit
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík