Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2009

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy2+2Z,ZK4 Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
X33ROB Robotika2+2Z,ZK4 Smutný V.cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK5 Sedláček M.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems2+2Z,ZK4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence2+2Z,ZK4 Pěchouček M. 
XE383ZSO Signal and Image Processing2+2Z,Zk5 Drbohlav O., Sedláček M.Labs 
Y336VD Vytěžování dat2+2Z,ZK5 Kordík P., Železný F. 
Y33DIF Zpracování digitální fotografie2+2Z,ZK4 Hlaváč V., Sejkot R.Cvičení 
Y33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
Y33ZUI Základy umělé inteligence2+2Z,ZK5 Kubalík J., Kléma J.Cvičení 
Y383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK4 Hlaváč V.Cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BOS Biometrie a statistika2+2KZ4 Kléma J., Novák D.Cvičení 
X33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2Z0 Mařík V. 
X33EJA Enterprise Java2+2KZ4 Kouba Z. 
X33MOR Mobilní robotika2+2Z,ZK4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán, P.Cvičení 
X33OTS Obecná teorie systémů2+2Z,ZK5 Šára R.cvičení 
X33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie2+1Z,ZK3  
X33PMI Projekt individuální0+4Z5 Mařík V. 
X33PMT Projekt v týmu0+4Z5 Lažanský J. 
X33PVI Počítačové vidění pro informatiku2+2Z,ZK4 Pajdla T.Cvičení 
X33RPZ Rozpoznávání2+2Z,ZK4 Matas J.Cvičení 
X33SLA Složitost algoritmů2+2KZ4 Štěpánková O. 
X33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti2+2Z,ZK5 Přeučil L.cvičení 
X33TSW Testování a diagnostika softwaru2+2Z,ZK4 Mařík R. 
X33UI2 Umělá inteligence 22+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cviceni 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu2+1Z,ZK3 Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence2+2Z,ZK4 Lhotská L. 
X33ZS2 Zobrazovací systémy v lékařství II2+2Z,ZK4 Kybic J.Cvičení 
XE33PMI Individual Project0+4Z5 Lažanský J. 
XE33RPZ Pattern Recognition2+2Z,ZK4 Matas J. 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management2+2Z,ZK5 Přeučil L., Štěpán, P.Labs 
XE33UI2 Artificial Intelligence 22+2Z,ZK4 Pěchouček M.Tutorials 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33NUM Numerical Analysis2+2Z, ZK4 Navara M. 
XP33FLO Fuzzy logika2+0ZK4 Navara M. 
XP33LPD Logika a logické programování2+2ZK4 Štěpánková O. 
XP33NUM Numerické metody2+2Z, ZK4 Navara M. 
XP33OSD Operační systémy reálného času2+1ZK4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI2+0ZK4 Jiroušek R. 
XP33POS Základy posibilistických měr2+0ZK4 Kramosil I. 
XP33PPD Praktické problémy data mining2+2ZK4 Kouba Z., Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů2+2ZK4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání2+2ZK4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání2+2ZK4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku2+0ZK4 Nosková J. 
XP33RSP Řízení softwarových projektů2+1ZK4 Polák J. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2ZK4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík