Courses taught in previous years

Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000

Spring 2010

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A4B33ALG Algoritmizace2p+2cZ,ZK6 Genyk-Berezovskyj M., Vyskočil J. 
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence2p+2cZ,ZK5  
AE3B33OSD Operating Systems and Databases3p+2cZ,ZK6  
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence2p+2cZ,ZK6  
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy2+2Z,ZK4 Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
X33ROB Robotika2+2Z,ZK4 Smutný V.cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK5 Hlaváč V., Sedláček M.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems2+2Z,ZK4 Kouba Z. 
XE383ZS Signal and Image Processing2+2Z,ZK5 Sedláček M., Drbohlav O.labs 
Y336VD Vytěžování dat2+2Z,ZK5 Kordík P., Železný F.Cvičení 
Y33DIF Zpracování digitální fotografie2+2Z,ZK4 Hlaváč V., R. SejkotCvičení 
Y33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
Y33ZUI Základy umělé inteligence2+2Z,ZK5 Kubalík J. 
Y383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK4 Hlaváč V.Cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33PIS Průmyslové informační systémy2p+2cZ,ZK6 Vlček T. 
A3M33IRO Inteligentní robotika3p+2cZ,ZK7 Hlaváč V.cviceni 
A3M33UI Umělá inteligence2p+2cZ,ZK6 Mařík V., Štěpánková O.cvičení 
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace1p+3cKZ6 Jan Bezdíček, Zuzana Šochová , Eduard Kunccvičení 
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy2p+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů2p+2cZ,ZK6 Rehák M.Labs 
A4M33CPM Corporate performance management0+2KZ3 Náplava P. 
A4M33MPV Metody počítačového vidění2p+2cZ,ZK6 Matas J.cvičení 
A4M33PAH Plánování a hry2p+2cZ,ZK6 Pěchouček M.cviceni 
A4M33RPR Řízení projektů1p+1cKZ3 Vlček T. 
A4M33TZ Teoretické základy vidění, grafiky a interakce2p+2cZ,ZK6 T. PajdlaCvičení 
A5M33IZS Informační a znalostní systémy2p+1cZ,ZK4 Kouba Z. 
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence3p+1cKZ4 Lhotská L. 
X33EJA Enterprise Java2+2KZ4 Kouba Z. 
X33MOR Mobilní robotika2+2Z,ZK4 Přeučil L. 
X33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie2+1Z,ZK3  
X33PVI Počítačové vidění pro informatiku (spojeno s A4M33TZ)2+2Z,ZK4 T. Pajdla Cvičení 
X33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti2+2Z,ZK5 Přeučil L.cvičení 
X33TSW Testování a diagnostika softwaru2+2Z,ZK4 Mařík R. 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu2+1Z,ZK3 Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence2+2Z,ZK4 Lhotská L. 
X33ZS2 Zobrazovací systémy v lékařství II2+2Z,ZK4 Kybic J., Flach B.Cvičení 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33CML Computational Intelligence Techniques for Machine Learning1+1Z,ZK4  
XEP33FLO Fuzzy Logic2+0ZK4 Navara M. 
XP33LPD Logika a logické programování2+2ZK4 Štěpánková O. 
XP33NUM Numerické metody2+2Z,ZK4 M. Navara 
XP33OSD Operační systémy reálného času2+1ZK4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI2+0ZK4  
XP33PPD Praktické problémy data mining2+2ZK4  
XP33RMD Řízení mobilních robotů2+2ZK4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání2+2ZK4 Hlaváč V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání2+2ZK4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku2+0ZK4  
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2ZK4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
17MAZAO Zpracování a analýza obrazu1+1kl. z.2 Václav Hlaváč 
Spring 2016 | Fall 2015 | Spring 2015 | Spring 2014 | Fall 2013 | Spring 2013 | Fall 2012 | Spring 2012 | Spring 2011 | Fall 2010 | Spring 2010 | Fall 2009 | Spring 2009 | Fall 2008 | Spring 2008 | Fall 2007 | Spring 2007 | Fall 2006 | Spring 2006 | Fall 2005 | Spring 2005 | Fall 2004 | Spring 2004 | Fall 2003 | Spring 2003 | Fall 2002 | Spring 2002 | Fall 2001 | Spring 2001 | Fall 2000 | Spring 2000
Responsible person: Petr Pošík