Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření programové podpory pro rehabilitaci očních svalů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:MUDr. Jiří Malec
Description:Cílem práce je vytvořit speciální programovou podporu pro rehabilitaci očních pohybů. Paralytický strabismus je porucha okohybných nervů a svalů, která se projeví omezením funkce zevních očních svalů. Programová podpora poskytne pacientovi podporu cvičení okohybných svalů při rehabilitaci. Nemocný sleduje opakovaně se pohybující fixační objekt měnící rychlost i směr.
Instruction:a) Seznámení se s problémem.
b) Vytvoření speciální programové podpory pro rehabilitaci okohybných svalů.
c) Experimentální ověření programu.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:vytvoření programu
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík