Detail of the student project

List
Topic:Vyhodnocení rozvržení střihu ve vícekamerové sekvenci
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Petr Doubek Dr.sc. ETH
Announce as:DP,BP,PMI,SOP
Description:

Chceme-li někomu prezentovat video z vícekamerového systému, narážíme na problém, že člověk není schopen sledovat obraz z většího množství pohledů současně. Je tedy vhodné ukázat vždy jen ten pohled, který nejlépe podá informaci o tom, co se ve scéně odehrává - tak to dělá např. režisér přímého televizního přenosu.

K dispozici je několik metod pro rozvržení střihu, hlavním úkolem práce je návrh metody pro automatické vyhodnocení výsledků na základě vzorového řešení rozmístění střihu provedeného člověkem. Druhým krokem je využití vytvořeného vzorového řešení pro optimalizaci parametrů metody rozvržení střihu pomocí strojového učení.

Předchozí DP. Téma je součástí projektu Multicam.

Bibliography:Cinematographic Rules Applied to a Camera Network. P. Doubek, I. Geys, T. Svoboda, L. Van Gool. Omnivis 2004.
Date:13.02.2008
Responsible person: Petr Pošík