Detail of the student project

List
Topic:Návrh a implementace hry vhodné pro ovládání očima
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:BP,PMI
Examiner:Ing. Petr Novák
Description:Vytvořte přehled klasických her, jejichž zdrojové kódy jsou dostupné na webu a které lze upravit tak, aby je bylo možné ovládat pohyby očí. Implementujte některou další hru tak, aby mohla být ovládána pouze prostřednictvím myši nebo joysticku.
Realization form:realizace programu
Date:19.10.2006
Responsible person: Petr Pošík