Detail of the student project

List
Topic:Fuzzy metody v bezkontaktním systému člověk-stroj
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Description:Využití fuzzy metod pro zpracování dlouhodobých objektivních (biologických) dat v kombinaci se subjektivními (dotazníkovími) daty. Bezkontaktní měření zde znamená nepoužítí nalepovacích elektrod, nikoliv zamezení přímeho dotyku s měřícím senzorem. Pro získání biologických dat budou použity nejnovější měřící technologie. Výsledkem práce bude aplikace využitelná pro klasifikace stavů člověka.
Instruction:1.Seznamte se s fuzzy teorií.
2.Navrhněte fuzzy klasifikátor.
3.Otestujte jeho funkci na základě dodaných naměřených údajů.
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:SW projekt
Date:12.03.2007
Responsible person: Petr Pošík