Detail of the student project

List
Topic:Implementace evolučního algoritmu pro návrh logických obvodů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:PMI
Description:1) Naimplementujte v jazyce Java systém využívající evoluční algoritmus pro optimalizovaný návrh logických obvodů.
2) Experimentálně ověřte funkčnost systému.
3) Zhodnoťte možnosti a nevýhody navrženého systému.
Date:03.10.2007
Responsible person: Petr Pošík