Detail of the student project

List
Topic:Plánování týmových akcí v multi-agentních systémech
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Michal Jakob Ph.D.
Announce as:BP
Examiner:Ing. Milan Rollo
Description:Cílem přáce je navrhnout, implementovat a ověřit algoritmy pro týmové plánování koordinovaného pohybu v realistických simulovaných prostředích. Plánovací algoritmus bude implementován a otestován na multi-agentní platformě A-Globe a jeho simulační nadstavbě ACROSS2.
Instruction:1. Seznamte se s algoritmy pro planování týmových akcí, zejména pak koordinovaného pohybu.
2. Zpracujte přehled těchto algoritmů použitelných pro pohyb v omezeném prostředí (možnost reprezentace prostředí grafovou strukturou).
3. Seznamte se s multiagentní platformou A-Globe a projektem pro adversariální plánování DeepA.
4. Naimplementujte vybraný algoritmus koordinovaného pohybu za předpokladu omezeného komunikačního dosahu jednotek a omezeného dosahu jejich senzorů.
5. Algoritmus otestujte a vyhodnoťte na vybraných testovacích úlohách
Realization form:SW projekt
Date:11.02.2008
Responsible person: Petr Pošík