Detail of the student project

List
Topic:Modelování v Matlab -Simulinku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Announce as:BP
Description:V prostředí Matlab - Simulinku je pro výukové účely k diposici katalog biomodelů. Systém je otevřený a připravený pro rozšiřování o další biomodely. Zvláště žádanými modely jsou biomodely využívající fuzzy a neuro toolboxy.
Instruction:1. Navrhněte vhodné modely na bázi fuzzy a neuro toolboxu.
2. Vnořte je programově do katalogu biomodelů
3. Vytvořte demo verze.
Date:05.09.2011
Responsible person: Petr Pošík