Detail of the student project

List
Topic:Programovatelný částicový systém
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Miroslav Uller
Announce as:DP,BP,PMI
Description:Navrhněte a implementujte jednoduchý částicový systém pro simulaci jevů/efektů typu ohně, výbuchů, mraků atd. Systém navrhněte tak, aby byl dostatečně obecný a aby bylo možné jednoduše definovat nové typy částic a efektů. Implementujte v Javě nebo C# (Mono, .NET).
Realization form:SW projekt
Date:23.09.2009
Responsible person: Petr Pošík