Detail of the student project

List
Topic:Minimalizace interindividuální variability v EEG signálu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Examiner:Václav Gerla
Description:Cílem práce je vytvoření kompenzačních algoritmů, které umožní porovnávat výsledky EEG měření různých osob a eliminovat idividuální odlišnosti signálů, pro lepší statistické porovnání skupiny. V první fázi se jedná o přehled současným metod minimalizace rozdílu, vedoucí k nalezení vhodného řešení. V druhé fázi bude navržené řešení implementováno a otestováno na stávajících datech.
Realization form:Matlab
Date:29.09.2009
Responsible person: Petr Pošík