Detail of the student project

List
Topic:Aktivní navigace a její vliv na EEG signál
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:PTO
Description:
================
=NEAKTIVNI TEMA=
================
(vypsano 2011)


Cílem práce je návrh a otestování rozhraní pro ovladání aktivní navigace subjektu, které nemá negativní vliv na vznik artefaktů při měření EEG. Konrétní úloha je zamřena na testování vhodného ovladače, pomocí kterého je možné ovládat pohyb ve virtuálním prostředí. Ovladač musí být navržen tak, aby manipulace s ním vytvářela co nejméné pohybových artefaktů v EEG signálu.
Date:01.02.2011
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík