Detail of the student project

List
Topic:Lokalizace helikoptéry pomocí fůze senzorických dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Description:Seznamte se s metodami určování relativní polohy autonomně letící helikoptéry užitím odometrie. Navrhněte algoritmus pro fúzi dat z 3D gyroskopu a 3D akcelerometru. Navržený algoritmus rozšiřte o možnost periodické reinicializace odometrie využitím informace získané zpracováním obrazu z kamery helikoptéry. Zpracování obrazu není součástí práce. Proveďte analýzu vlastností navržené metody na základě experimentů s modelem čtyř rotorové helikoptéry AR.Drone. Předpoklady: znalost programování v C nebo v MATLABu.
Date:18.05.2011
Responsible person: Petr Pošík