Detail of the student project

List
Topic:Rehabilitace pacinetů trpící CHOPN pomocí mobilní aplikace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO
Examiner:MUDr. Filip Spaniel Ph.D.
Description:Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD) je závažné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální obstrukce (omezený průtok vzduchu v průduškách), která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě abnormální zánětlivé reakce na škodlivé látky a plyny ve vdechovaném vzduchu. Duležitým nástrojem pro rehabilitaci tohoto onemocnění je zvýšená pohybová aktivita. Mobilní aplikace by měla podpořit zvýšenou denodenní fyzickou aktivitu minimálně po dobu 30 minut. Aplikace by měla odhadnout frekvenci chůze a pomocí zpětné audio vazby udržet frekvenci chůze. Zpětná vazba je řešena poslechem hudby, pokud' intenzita chůze poklesne, zvýši se šum ve sluchátkách.

Instruction:1) Navrhněte a implementujte aplikaci pro podporu rehabiltace pacientů s CHOPN
2) Implementujte dotazník pro vyhodnocení ergonometrie apliakace
3) Aplikaci validujte na vzorku několika probandů trpící CHOPN
Bibliography:1) COPD guidelines: http://www.goldcopd.org/
Realization form:Aplikace běžící pod OS Android, telefon Google Nexus S
Date:17.05.2019
Responsible person: Petr Pošík