Detail of the student project

List
Topic:Určení významu víceznačných slov pomocí vizuální informace
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Announce as:DP,BP
Description:Cílem práce je návrha implementace architektury, která bude schopná určit správný význam víceznačných slov (polysémů, homonym) v neznámém textovém dokumentu. Oproti klasickým metodám založeným na analýze jazykového kontextu, bude systém využít znalosti z vizuální oblasti.
Instruction:Student nastuduje potřebnou literaturu a následně navrhne systém, který bude schopný propojit jazykovou a obrazovou informaci o objektech v prostředí. Systém se bude učit na anotovaných korpusech a volně dostupných indexovaných vizuálních databázích. Po natrénováni otestuje efektivitu systému na trénovacích datech.
Realization form:SW projekt
Date:27.07.2011
Responsible person: Petr Pošík