Detail of the student project

List
Topic:Rekurentní neuronové sítě pro zpracování biosignálů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:GL
Description:Cílem je implementovat, a otestovat vybranou rekurentní síť pro zpracování biologického signálu. Konkrétní signál si řešitel vybere libovolně z následujícího seznamu: EEG, EOG, EKG.
Instruction:Řešení bude implementováno v Matlabu. Hlavní důraz bude kladen na správnou validaci celého systému.
Date:17.09.2012
Responsible person: Petr Pošík