Detail of the student project

List
Topic:Detekce a analýza hluku v místnosti
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Doc. Ing. Lenka Lhotská CSc., Ing. Jakub Kužílek Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Jiří Chod
Description:Podobně jako analýza obrazu a jeho změn z IR kamery by mohla být užitečná analýza hluku v místnosti spojená s analýzou řeči nebo výkřiků vydávaných v mezních situacích – volání o pomoc apod.
Analýza by mohla pracovat s více mikrofony rozmístěnými v místnosti a porovnáním signálu by možná bylo možno odstranit šumy, zvýšit citlivost, eliminovat trvalý hluk pozadí, ze síly signálu identifikovat pozici zdroje zvuku.
Výsledky detekce zapracovat do algoritmů pro řízení domu/bytu
Zde je problém se zachováním soukromí. Proto je nutné v rámci návrhu zohlednit i tuto záležitost.
Date:28.01.2013
Responsible person: Petr Pošík