Detail of the student project

List
Topic:Automotive Lighting
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP
Description:Diplomové práce vypisované firmou Automotive Lighting


Konuzultujte prosím vybrané téma s garantem/tutorem vašeho oboru.

Informace od firmy: Studenty prosím odkažte na personální oddělení AL: Marcela Brožová / marcela.brozova@al-lighting.com, tam již vyřídí vše potřebné. Ke komunikaci s personálním by si měli připravit strukturovaný životopis a motivační dopis, vysvětlující motivaci k tomu psát závěrečnou práci právě u AL. Tyto a veškeré další nutné informace jsou ale k nalezení na výše uvedené stránce.
Date:23.09.2013
Responsible person: Petr Pošík