Detail of the student project

List
Topic:Anotátor dlouhodobých PSG záznamů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Gerla Ph.D., Ing. Václav Křemen Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Ing. Miloš Bělehrad
Description:Navrhněte a implementujte programový modul, který umožní zobrazit a anotovat vícekanálové PSG záznamy. Toto téma bude realizováno ve spolupráci s lékaři z Mayo Clinic v Rochesteru, MN. Klíčové vlastnosti realizovaného řešení:

- přehledné zobrazení vícekanálového PSG záznamu
- definice expertních značek
- ruční anotace záznamu (přidávání, editace a mazání expertních značek)
- podpora formátu EDF (European Data Format)
- možnost změny velikosti okna, ve kterém se budou zobrazovat jednotlivé signály
- možnost změny měřítka časové a amplitudové osy
- modulární struktura a snadné přidávání dalších modulů bez nutnosti měnit hlavní kód

Pozn.: bude -li projekt realizován v rámci BP, nebo PMI, bude rozsah zadání menší.

kontakt: gerlav@fel.cvut.cz
Instruction:1. navrhněte design GUI včetně všech aktivních prvků, které bude obsahovat
2. implementujte navržené řešení v prostředí programu MATLAB
3. ověřte realizovaný systém nad reálnými PSG záznamy
Bibliography:[1] E. Niedermeyer, F. Lopes da Silva. Electroencephalography - Basic principles, clinical applications and related field. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins, 2005.


[2] The MathWorks, Inc. MATLAB Creating Graphical User Interfaces - MathWorks, online: http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/buildgui.pdf
Realization form:kod v Matlabu, GUI
Date:01.02.2017
Responsible person: Petr Pošík