Detail of the student project

List
Topic:Tvorba motorických primitiv pro humanoidního robota Pepper
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Michal Vavrecka
Announce as:DP,BP,PMI,SOP,PRO
Examiner:Karla Stepanova
Description:Vytvořte základní soubor motorických akcí pro humanoidního robota Pepper a systém pro jejich řetězení do komplexnějších sekvencí na základě specifických parametrů. Otestujte na relných úlohách
Instruction:Nastudujte literaturu týkající se motorických primitiv
Navrhněte systém kro kontrolu motorických akcí
Implementujte a otestujte v robotovi
Realization form:SW HW
Date:27.04.2018
Responsible person: Petr Pošík