Detail of the student project

List
Topic:Zpracování časových řad pomocí konvolučních sítí
Supervisor:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI,PRO,PTO
Examiner:Eduard Bakštein
Description:V medicíně nalezneme celou řadu časovýh řad, které mohou popsat patalogické chování pacienta, jako např. EKG, EEG či aktigrafická data. Klasický způsob zpracování je založen na digitálním zpracování signálu, kdy nejdříve data výčistíme, provedeme extrakci a selekci příznaků a posléze použijeme metody ze strojového učnení.

Tématem práce je aplikace konvolučních sítí na mohutná data jako je např. EEG či data získaných z pohybových sensorů.
Instruction:1) Prostudujte aplikaci konvolučních sítí na data z neurovědné či psychiatrické oblasti
2) Vyberte vhodnou architekturu sítě
3) Naučenou sít použijte pro diagnostiku patalogie
Bibliography: - Enrique Garcia-Ceja, Zia Uddin, Jim Torresen, Classification of Recurrence Plots’ Distance Matrices with a Convolutional Neural Network for Activity Recognition, Procedia Computer Science, 2018
- Thomas Ted, et al, Generalised Structural CNNs (SCNNs) for time series data with arbitrary graph topology
- Nima Hatami, Classification of Time-Series Images Using Deep Convolutional Neural Networks, 2018
Date:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík