Detail of the student project

List
Topic:Návrh avioniky malého bezpilotního prostředku pro “indoor” aplikace
Supervisor:Martin Šipoš
Announce as:PTO
Description:Úkolem projektu je návrh avioniky dronu tak, aby bylo možné s daným dronem komunikovat a řídit jej ve vnitřních prostorách budov. Volba dronu bude řešena na začátku projektu. Základní požadavky na systém jsou: i) řídicímu pracovišti poskytovat základní letové údaje + informace o stavu systému (volba protokolu je součástí řešení), ii) umožnit přenos obrazu z kamery příp. více kamer (výběr kamer a systému pro paralelní zpracování obrazu je součástí návrhu), iii) zajistit spolehlivý komunikační kanál mezi dronem a řídicím pracovištěm, příp. mezi drony navzájem. Návrh systému optimalizujte z pohledu ceny, nosnosti dronu, rozložení váhy, dostupného výkonu zvolené baterie a délky letu. Daný návrh validujte a verifikujte. Cílem práce je pak daný systém sestavit a prakticky ověřit.
Date:12.02.2019
Max.number of students:6
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík